Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1995/96:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-11-07
Justering: 1995-11-30
Betänkande 1995/96:SfU2

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-12-13
4

Beslut

Beslut: 1995-12-13

Protokoll med beslut