Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 oktober 2009

Beslut

Utökat högriskskydd för unga med aktivitetsersättning (SfU4)

Högriskskyddet för sjuklönekostnader utökas för ungdomar som har aktivitetsersättning. Vidare förlängs rätten för en närstående att vårda en person som är svårt sjuk från 60 dagar till 100 dagar. Det blir också bli möjligt för någon annan än en ensamstående förälder att få tillfällig föräldrapenning för att vårda ett barn när föräldern på grund av egen sjukdom eller smitta inte kan vårda barnet. Barnet ska vara under tre år. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-08-11
Justering: 2009-09-24
Betänkande publicerat: 2009-10-09
Trycklov: 2009-10-09
Reservationer 3
Betänkande 2009/10:SfU4

Utökat högriskskydd för unga med aktivitetsersättning (SfU4)

Högriskskyddet för sjuklönekostnader utökas för ungdomar som har aktivitetsersättning.

Vidare förlängs rätten för en närstående att vårda en person som är svårt sjuk från 60 dagar till 100 dagar.

Det blir också bli möjligt för någon annan än en ensamstående förälder att få tillfällig föräldrapenning för att vårda ett barn när föräldern på grund av egen sjukdom eller smitta inte kan vårda barnet. Barnet ska vara under tre år.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2010. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-10-22
4

Beslut

Beslut: 2009-10-22
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 oktober 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Särskilt högriskskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:194 i denna del och avslår motion 2008/09:Sf11 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

2. Närståendepenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:194 i denna del och avslår motion 2008/09:Sf11 yrkande 2.

Reservation 2 (v)

3. Utvidgad tillfällig föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
2. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),
3. lag om ändring i semesterlagen (1977:480).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:194 i denna del och avslår motion 2008/09:Sf11 yrkande 3.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040026
m850012
c22007
fp23005
kd19005
v02200
mp14005
Totalt26722060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag