Vissa socialtjänstfrågor

Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 januari 1998

Beslut

Socialtjänstfrågor (SoU10)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om olika socialtjänstfrågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.