Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

Skatteutskottets bet 2015/16:SkU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 maj 2016

Beslut

Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet (SkU26)

Regeringen föreslår att regler om bränslebeskattningen ändras. Ändringarna görs för att genomföra EU-regler om att information om de företag som får statligt stöd ska finnas på en webbplats. Förslagen innebär även begränsningar när det gäller att ge statligt stöd till företag som är i svårigheter eller är föremål för återkrav. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-05-10
Justering: 2016-05-19
Trycklov: 2016-05-20
Reservationer 2
bet 2015/16:SkU26

Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet (SkU26)

Regeringen föreslår att regler om bränslebeskattningen ändras. Ändringarna görs för att genomföra EU-regler om att information om de företag som får statligt stöd ska finnas på en webbplats. Förslagen innebär även begränsningar när det gäller att ge statligt stöd till företag som är i svårigheter eller är föremål för återkrav. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-24
Debatt i kammaren: 2016-05-25
4

Beslut

Beslut: 2016-05-25
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, med den ändringen att ett överflödigt paragraftecken i punkt 4 i övergångsbestämmelserna tas bort,
2. lag om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:159 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2015/16:3393 av Olle Felten m.fl. (SD) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 108 0 0 5
M 77 0 0 7
SD 0 40 0 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 275 40 0 34


2. Uppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3391 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 108 0 0 5
M 0 77 0 7
SD 40 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 21 0 1
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 186 129 0 34