Vissa teater- och musikfrågor

Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 1999

Beslut

Motioner om teater och musik (KrU5)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om teater- och musikfrågor. Motionerna behandlar bl.a. nya regionala teatrar, satsning på Riksskådebanan, länskonstnärer, kultur i skolan, den kommunala musik- och kulturskolan och nyckelharpan som nationalinstrument.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-16
Justering: 1999-03-04
Betänkande 1998/99:KrU5

Motioner om teater och musik (KrU5)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om teater- och musikfrågor. Motionerna behandlar bl.a. nya regionala teatrar, satsning på Riksskådebanan, länskonstnärer, kultur i skolan, den kommunala musik- och kulturskolan och nyckelharpan som nationalinstrument.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-18
4

Beslut

Beslut: 1999-03-24

Protokoll med beslut