Vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs

Finansutskottets bet 2012/13:FiU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 januari 2013

Beslut

Riksdagen vill att regeringen ser över reglerna för kontantflödet (FiU19)

På förslag av finansutskottet gav riksdagen regeringen i uppdrag att tillsätta en eller flera utredningar för att se över reglerna för kontantflödet. Tillkännagivandet innebär att riksdagen sa ja till ett förslag från Riksbanken.

Det är viktigt att kontanthanteringen i Sverige fungerar väl för att människor ska ha tillgång till och möjlighet att använda sig av kontanter. Kontanthanteringen består av en komplex kedja med många led där både myndigheter och privata företag ingår. Säkerhetsföretaget Panaxias konkurs 2012 har väckt en rad frågor kring kontantförsörjningen, övervakningen och ansvarsfördelningen. Mot bakgrund av detta anser Riksbanken i en redogörelse att kontanthanteringen måste utredas, och riksdagen håller med. Utredningsarbetet bör komma igång så snart som möjligt och resultatet bör kunna presenteras inom en rimlig tid.

Finansutskottet har fått uppgifter från Finansdepartementet om att departementet redan har påbörjat en kartläggning av hur ansvaret för kontanthanteringen ser ut i dag. Riksdagen beslutade att regeringen utifrån resultatet av denna kartläggning får besluta om det behövs en eller flera utredningar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till Riksbankens framställning. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 4 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-12-13
Justering: 2013-01-15
Betänkande publicerat: 2013-01-15
Trycklov: 2013-01-15
bet 2012/13:FiU19

Finansutskottet vill att regeringen ser över reglerna för kontantflödet (FiU19)

Finansutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en eller flera utredningar för att se över reglerna för kontantflödet. Förslaget till tillkännagivande innebär att utskottet säger ja till ett förslag från Riksbanken.

Det är viktigt att kontanthanteringen i Sverige fungerar väl för att människor ska ha tillgång till och möjlighet att använda sig av kontanter. Kontanthanteringen består av en komplex kedja med många led där både myndigheter och privata företag ingår. Säkerhetsföretaget Panaxias konkurs 2012 har väckt en rad frågor kring kontantförsörjningen, övervakningen och ansvarsfördelningen. Mot bakgrund av detta anser Riksbanken i en redogörelse att kontanthanteringen måste utredas, och utskottet håller med. Utredningsarbetet bör komma igång så snart som möjligt och resultatet bör kunna presenteras inom en rimlig tid.

Finansutskottet har fått uppgifter från Finansdepartementet om att departementet redan har påbörjat en kartläggning av hur ansvaret för kontanthanteringen ser ut i dag. Utskottet föreslår att regeringen utifrån resultatet av denna kartläggning får besluta om det behövs en eller flera utredningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-01-23
4

Beslut

Beslut: 2013-01-23
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utredning av regelverket för kontanthantering i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen skyndsamt bör tillsätta en eller flera utredningar med uppdrag att se över regelverket för kontantflödet i Sverige.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2012/13:RB3 och avslår motion
2012/13:Fi281 av Peter Persson och Anders Karlsson (båda S) yrkande 1.

2. Tillsynen över värdetransportföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi230, 2012/13:Fi239, 2012/13:Fi264 och 2012/13:Fi281 yrkande 3.