Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna

Finansutskottets bet 2019/20:FiU32

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut