Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2006

Beslut

Folkhögskolor ska kunna undervisa i svenska för invandrare (UbU8)

Riksdagen vill att folkhögskolorna ska kunna undervisa i svenska för invandrare (sfi). Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att ta fram nya regler som gör det möjligt. Folkhögskolornas form och pedagogik kan vara ett bra alternativ till dagens svenskundervisning för invandrare. Folkhögskolorna har dessutom lång erfarenhet av kurser med invandrare. Riksdagen sade också nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om vuxenutbildning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om utökad möjlighet för folkhögskolor att anordna svenskundervisning till invandrare. I övrigt avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Folkhögskolor ska kunna undervisa i svenska för invandrare (UbU8)

Utbildningsutskottet vill att folkhögskolorna ska kunna undervisa i svenska för invandrare (sfi). Utskottet vill därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram nya regler som gör det möjligt. Folkhögskolornas form och pedagogik kan vara ett bra alternativ till dagens svenskundervisning för invandrare. Folkhögskolorna har dessutom lång erfarenhet av kurser med invandrare. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om vuxenutbildning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.