Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2014

Beslut

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om vuxenutbildning. Skälen är främst att arbete pågår eller redan har gjorts inom de områden motionerna tar upp samt att gällande regler är tillräckliga. Motionerna handlar bland annat om riktade insatser mot vissa grupper inom vuxenutbildningen, olika typer av satsningar på vuxenutbildningen, styrning, uppföljning och kontroll av vuxenutbildningen, samverkan inom vuxenutbildningen samt validering och utbildning i svenska för invandrare, sfi.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-20
Justering: 2014-03-27
Betänkande publicerat: 2014-03-31
Trycklov: 2014-03-31
Reservationer 10
Betänkande 2013/14:UbU15

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om vuxenutbildning. Skälen är främst att arbete pågår eller redan har gjorts inom de områden motionerna tar upp samt att gällande regler är tillräckliga. Motionerna handlar bland annat om riktade insatser mot vissa grupper inom vuxenutbildningen, olika typer av satsningar på vuxenutbildningen, styrning, uppföljning och kontroll av vuxenutbildningen, samverkan inom vuxenutbildningen samt validering och utbildning i svenska för invandrare, sfi.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-09
4

Beslut

Beslut: 2014-04-10
9 förslagspunkter, 9 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vuxenutbildningens tillgänglighet och dimensionering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 21 och 22,
2013/14:Ub203 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:Ub252 av Lennart Axelsson (S),
2013/14:Ub273 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 8,
2013/14:Ub488 av Lena Sommestad m.fl. (S) yrkande 2 och
2013/14:Ub573 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 1, 2, 4, 9 och 12.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)

2. Styrning, uppföljning och kontroll av vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub573 yrkande 15.

Reservation 3 (S)

3. Samverkan inom vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub573 yrkandena 8 och 14 samt 2013/14:A409 yrkande 7.

Reservation 4 (S)

4. Särskilda utbildningar inom yrkeshögskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub408 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) och
2013/14:Ub540 av Penilla Gunther (KD).

5. Validering och bedömning av utländska utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub303, 2013/14:Ub333 yrkande 2, 2013/14:Ub573 yrkande 10, 2013/14:A288 yrkande 16 och 2013/14:A409 yrkande 8.

Reservation 5 (S, MP)

6. Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf268 yrkande 13, 2013/14:Sf374 yrkande 2, 2013/14:So241 yrkande 9, 2013/14:Ub382, 2013/14:Ub423, 2013/14:Ub482 och 2013/14:Ub573 yrkande 11.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (V)

7. Lärcentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub410.

Reservation 9 (MP)

8. Eftergymnasiala studier för särskoleelever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub460 av Per Lodenius (C).

Reservation 10 (S)

9. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U315 yrkande 4, 2013/14:Ub218, 2013/14:Ub233, 2013/14:Ub236, 2013/14:Ub242, 2013/14:Ub250, 2013/14:Ub273 yrkandena 5, 6 och 9, 2013/14:Ub297, 2013/14:Ub337, 2013/14:Ub370, 2013/14:Ub445 och 2013/14:Ub477.