Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 april 2015

Beslut

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om vuxenutbildning. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om yrkeshögskolan, eftergymnasial utbildning för särskoleelever och validering.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-05
Justering: 2015-03-26
Trycklov: 2015-03-26
Reservationer 2
Betänkande 2014/15:UbU12

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU12)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om vuxenutbildning. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om yrkeshögskolan, eftergymnasial utbildning för särskoleelever och validering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-08
Debatt i kammaren: 2015-04-09
4

Beslut

Beslut: 2015-04-09
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 9 april 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande om vuxenutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:810 av Anders Åkesson och Lena Ek (C),

2014/15:1197 av Jennie Nilsson (S),

2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S),

2014/15:2160 av Berit Högman m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt

2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 3.

2. Särskilt om yrkeshögskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 17,

2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 13,

2014/15:1146 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S) och

2014/15:2823 av Suzanne Svensson m.fl. (S).

Reservation 1 (C)

3. Särskilda utbildningar inom yrkeshögskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Eftergymnasial utbildning för särskoleelever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:549 av Per Lodenius (C).

Reservation 2 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 103 0 0 10
M 0 78 0 6
SD 39 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
KD 0 14 0 2
Totalt 183 127 0 39


5. Validering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument