Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2019

Beslut

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU12)

Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner om vuxenutbildning från allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat gällande regler och att arbete redan pågår när det gäller flera av de frågor motionerna tar upp. Motionerna berör bland annat kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och utbildning på yrkeshögskolan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-07
Justering: 2019-03-28
Trycklov: 2019-03-28
Reservationer 24
Betänkande 2018/19:UbU12

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU12)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 60 förslag i motioner om vuxenutbildning från allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat gällande regler och att arbete redan pågår när det gäller flera av de frågor motionerna tar upp. Motionerna berör bland annat kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och utbildning på yrkeshögskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-02
Debatt i kammaren: 2019-04-03
4

Beslut

Beslut: 2019-04-03
16 förslagspunkter, 10 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kvalitet och valfrihet inom vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 12 och

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 30.

Reservation 1 (M, C, KD, L)

2. Granskning och tillsyn av vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:553 av Maria Nilsson (L),

2018/19:554 av Maria Nilsson (L),

2018/19:1437 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2825 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 10 och

2018/19:2836 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 2 (M)

3. Ersättningsmodell för vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1437 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M) yrkande 3 och

2018/19:2836 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 3 (M)

4. Behov och utbud av vuxenutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:975 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2018/19:1056 av Isak From och Björn Wiechel (båda S) yrkande 2,

2018/19:1161 av Teresa Carvalho (S),

2018/19:1179 av Joakim Järrebring m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1180 av Johan Andersson m.fl. (S),

2018/19:1186 av Elin Gustafsson m.fl. (S),

2018/19:1308 av Johan Andersson m.fl. (S) yrkande 2,

2018/19:1437 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M) yrkande 7,

2018/19:2001 av Denis Begic (S),

2018/19:2019 av Johanna Haraldsson (S),

2018/19:2114 av Emilia Töyrä m.fl. (S),

2018/19:2385 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C) och

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 0 62 8
SD 0 62 0 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 193 62 62 32


5. Yrkesvux och vuxenutbildningspeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 23.

Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 62 0 0 8
SD 62 0 0 0
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 1 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 287 28 1 33


6. Särskilda utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:668 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 4,

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 48,

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 23,

2018/19:1513 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 4 och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 1 0 61 8
SD 0 62 0 0
C 28 0 0 3
V 0 0 26 2
KD 0 0 21 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 147 62 108 32


7. Utveckling av yrkeshögskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 12-14,

2018/19:1764 av Teresa Carvalho (S) och

2018/19:2825 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 8 och 9.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (V)

8. Utbyggnad av yrkeshögskolan och fördelning av platser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:115 av Jimmy Loord (KD),

2018/19:1080 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S),

2018/19:1437 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M) yrkande 9,

2018/19:2676 av Laila Naraghi m.fl. (S) och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 19.

Reservation 13 (C)

9. Validering av utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2552 av Rickard Nordin (C) yrkande 10,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 47 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 14 (KD)
Reservation 15 (L)

10. Sfi-undervisningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkandena 8 och 9.

Reservation 16 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 1 61 0 8
SD 62 0 0 0
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 21 0 1
L 0 15 0 4
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 191 125 0 33


11. Utveckling av sfi-utbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1054 av Per-Arne Håkansson (S),

2018/19:2115 av Teres Lindberg (S),

2018/19:2825 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 12 och

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (C)

12. Kunskaps- och resultatkrav inom sfi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2825 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 11,

2018/19:2836 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 5,

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 12 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 62 0 8
SD 62 0 0 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 0 15 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 240 62 15 32


13. Sfi för asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1533 av Lotta Olsson (M) och

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 21 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 62 0 0 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 1 20 0 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 297 20 0 32


14. Jobbsprånget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2825 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 22 (M)

15. Gymnasiekurser inom Kriminalvården m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1538 av Lotta Olsson (M),

2018/19:1626 av Lotta Olsson (M) och

2018/19:2867 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 23 (M)

16. Eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 24 (C)