Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2019

Beslut

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU12)

Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner om vuxenutbildning från allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat gällande regler och att arbete redan pågår när det gäller flera av de frågor motionerna tar upp. Motionerna berör bland annat kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och utbildning på yrkeshögskolan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU12)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 60 förslag i motioner om vuxenutbildning från allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat gällande regler och att arbete redan pågår när det gäller flera av de frågor motionerna tar upp. Motionerna berör bland annat kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och utbildning på yrkeshögskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.