Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU15

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 17 juni 2021

Nästa händelse: Bordläggning 16 juni 2021

Utskottets förslag

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett åttiotal förslag i motioner om vuxenutbildning från den allmänna motionstiden 2020. Motionerna handlar bland annat om kvalitet av den kommunala vuxenutbildningen, organisation och utbud av vuxenutbildningen och svenska för invandrare.

Utskottet hänvisar till redan gällande bestämmelser och att arbete redan pågår eller har utförts inom de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett åttiotal förslag i motioner om vuxenutbildning från den allmänna motionstiden 2020. Motionerna handlar bland annat om kvalitet av den kommunala vuxenutbildningen, organisation och utbud av vuxenutbildningen och svenska för invandrare.

Utskottet hänvisar till redan gällande bestämmelser och att arbete redan pågår eller har utförts inom de områden som motionerna tar upp.

Förslagspunkter

1. Kvalitet i den kommunala vuxenutbildningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1935 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 14,

2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 28,

2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkandena 1, 2 och 10 samt

2020/21:3324 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 1 (M, SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (L)

2. Ett nytt upphandlingssystem i vuxenutbildningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 4 (M, SD, L)

3. Organisation och utbud av vuxenutbildning m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1475 av Teresa Carvalho (S),

2020/21:1935 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 16,

2020/21:2188 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 3,

2020/21:2668 av Malin Danielsson m.fl. (L) yrkande 2,

2020/21:2729 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) yrkande 13,

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 31,

2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 11,

2020/21:3324 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 7 och 11,

2020/21:3325 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 8 och

2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (L)

4. Grundläggande och särskild behörighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 9 (M, L)

5. Validering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1162 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2020/21:1479 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) och

2020/21:2729 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) yrkande 12.

6. Sfi m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:450 av Amineh Kakabaveh (-) yrkande 5,

2020/21:506 av Amineh Kakabaveh (-) yrkandena 1 och 2,

2020/21:561 av Anne Oskarsson (SD),

2020/21:2701 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP) yrkande 7,

2020/21:3088 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 6,

2020/21:3285 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 5,

2020/21:3324 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 20 och

2020/21:3405 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 10 (M, SD)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (KD)
Reservation 13 (L)

7. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.