Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2022

Beslut

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU18)

Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner om vuxenutbildning från den allmänna motionstiden 2021. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår eller har utförts inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om kvalitet och organisation i vuxenutbildningen, yrkeshögskolan, utbud av vuxenutbildning och svenska för invandrare.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-03, 2022-03-15, 2022-03-17

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU18)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 120 förslag i motioner om vuxenutbildning från den allmänna motionstiden 2021. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår eller har utförts inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om kvalitet och organisation i vuxenutbildningen, yrkeshögskolan, utbud av vuxenutbildning och svenska för invandrare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.