Yrkestrafik och taxi

Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 februari 2020

Beslut

Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU6)

Riksdagen sa nej till cirka 50 motioner från den allmänna motionstiden 2019 om yrkestrafik och taxi. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår med det så kallade mobilitetspaketet, samt med en utredning om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. Motionerna handlar exempelvis om genomförande av olika översyner, samt frågor kopplat till tillsyn och kontroller inom området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-21
Justering: 2020-01-28
Trycklov: 2020-01-29
Reservationer 22
Betänkande 2019/20:TU6

Alla beredningar i utskottet

2020-01-21, 2019-12-05

Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 motioner från den allmänna motionstiden 2019 om yrkestrafik och taxi. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår med det så kallade mobilitetspaketet, samt med en utredning om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. Motionerna handlar exempelvis om genomförande av olika översyner, samt frågor kopplat till tillsyn och kontroller inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-04
Debatt i kammaren: 2020-02-05
4

Beslut

Beslut: 2020-02-05
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 februari 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lika villkor inom åkerinäringen i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1194 av Peter Persson m.fl. (S) i denna del,

2019/20:1397 av Pia Nilsson m.fl. (S),

2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10 och

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 28.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 65 0 5
SD 56 0 0 6
C 29 0 0 2
V 0 0 24 3
KD 0 19 0 3
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 1 0 1 0
Totalt 206 84 25 34


2. Åtgärder för kontroller och tillsyn av åkerinäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:386 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 11,

2019/20:1194 av Peter Persson m.fl. (S) i denna del,

2019/20:1565 av Jan R Andersson (M),

2019/20:2074 av Joakim Sandell m.fl. (S) delyrkande 2,

2019/20:2137 av Fredrik Olovsson m.fl. (S),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 27 i denna del,

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 10 i denna del,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 62,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 31 i denna del och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 12, 35, 37-43 och 45.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (KD)
Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 0 65 5
SD 0 56 0 6
C 0 0 29 2
V 24 0 0 3
KD 0 0 19 3
L 0 0 15 4
MP 14 0 0 2
- 1 0 1 0
Totalt 130 56 129 34


3. Möjlighet till övervakning av lastbilars position

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 27 i denna del,

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 10 i denna del och

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 31 i denna del.

4. Avvikelser från kör- och vilotidsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:887 av Lars Beckman (M),

2019/20:2458 av Mattias Karlsson i Luleå (M) och

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 63.

Reservation 8 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 65 0 5
SD 0 56 0 6
C 29 0 0 2
V 24 0 0 3
KD 0 19 0 3
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 175 140 0 34


5. Sanktionsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 47.

Reservation 9 (SD)

6. Hindrande av fortsatt färd och tidsfrist för klampning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 59 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 44.

Reservation 10 (SD, KD)

7. Sanktioner mot miljöförseelser och efterlevnad av bestämmelser om miljözoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2403 av Sofia Westergren (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 60 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 74.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

8. Beställaransvar och cabotagetransporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 9 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 2, 3 och 46.

Reservation 13 (SD)

9. Behörigheter och yrkeskompetensbevis för yrkesförare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:171 av Magnus Ek (C),

2019/20:2402 av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 95.

Reservation 14 (SD)

10. Säkra rast- och uppställningsplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 65 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 20, 68 och 69.

Reservation 15 (M, KD)
Reservation 16 (SD)

11. Kontroller och tillsyn inom taxibranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 9,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 84 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 48.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (KD)

12. Kraven för att beviljas taxiförarlegitimation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 85 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 87.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (KD)

13. Främjande av digitalisering och delningsekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:527 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 och

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 25.

Reservation 21 (M, KD)
Reservation 22 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (SD, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 0 65 5
SD 0 55 0 7
C 29 0 0 2
V 0 24 0 3
KD 0 0 19 3
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 150 80 84 35