Yrkestrafik och taxi

Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 februari 2020

Beslut

Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU6)

Riksdagen sa nej till cirka 50 motioner från den allmänna motionstiden 2019 om yrkestrafik och taxi. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår med det så kallade mobilitetspaketet, samt med en utredning om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. Motionerna handlar exempelvis om genomförande av olika översyner, samt frågor kopplat till tillsyn och kontroller inom området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-12-05, 2020-01-21

Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 motioner från den allmänna motionstiden 2019 om yrkestrafik och taxi. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår med det så kallade mobilitetspaketet, samt med en utredning om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. Motionerna handlar exempelvis om genomförande av olika översyner, samt frågor kopplat till tillsyn och kontroller inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.