Yrkestrafik och taxi

Trafikutskottets betänkande 2022/23:TU6

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 30 mars 2023

Nästa händelse: Bordläggning 29 mars 2023

Utskottets förslag

Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen gäller bland annat frågor om tillsyn och kontroll. Utskottet hänvisar till pågående utredningar och till åtgärder som planeras eller redan är genomförda.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-14, 2023-03-09

Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen gäller bland annat frågor om tillsyn och kontroll. Utskottet hänvisar till pågående utredningar och till åtgärder som planeras eller redan är genomförda.

Förslagspunkter

1. Reglering och kontroll av åkerinäringen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:84 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 16,

2022/23:834 av Ulrika Heie m.fl. (C) yrkandena 54-56,

2022/23:943 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 10,

2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 2, 4, 57, 59, 61-65, 67, 77 och 96,

2022/23:1233 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 22,

2022/23:1594 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) och

2022/23:2140 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkande 31 i denna del.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (C)

2. Krav och behörigheter för yrkesförare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 14, 87 och 90.

Reservation 5 (SD)

3. Krav på färdskrivare för personbil klass II

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2226 av Eric Palmqvist (SD).

Reservation 6 (SD)

4. Sanktionsavgifter och böter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 68.

Reservation 7 (SD)

5. Tidsfrist för klampning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 66.

Reservation 8 (SD)

6. Beställaransvar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:84 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 15 och

2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 1 och 5.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

7. Säkra rast- och uppställningsplatser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 28 och 39.

Reservation 11 (SD)

8. Omkörning av lastbil

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1077 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) yrkandena 1 och 2.

9. Dispens för vissa fordonstransporter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:834 av Ulrika Heie m.fl. (C) yrkande 53 och

2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)

10. Alternativa driftsformer för tunga fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 78.

Reservation 14 (SD)

11. Kontroller och tillsyn inom taxibranschen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:84 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 12 och

2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)

12. Kraven för att beviljas taxiförarlegitimation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 17 (SD)

13. Taxi i körfält för fordon i linjetrafik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 18 (SD)

14. Vissa arbetsmiljöfrågor inom åkeri- och taxibranschen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:84 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkandena 9-11, 13 och 14 samt

2022/23:2140 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkandena 31 i denna del och 32.

Reservation 19 (S)
Reservation 20 (V)