Ytterligare förlängd tid för statliga garantierför att återställa försäkringsskyddet förflygbranschen

Trafikutskottets betänkande 2001/02:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2001

Beslut

Ytterligare förlängd tid för statliga försäkringsgarantier åt flygbolag (TU7)

Riksdagen förlängde regeringens möjlighet att utfärda garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen fr.o.m. den 24 november och tills vidare. Det är tredje gången riksdagen behandlar frågan om statliga försäkringsgarantier (se även 2001/2002:TU5 , 2001/2002:TU6 ). Bakgrunden är att försäkringsbolagen har sänkt försäkringsskyddet för flygbolag och flygplatser vid krigshandlingar och terrorism. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om att garantierna ska gälla tills vidare, att de ska avvecklas så snart som möjligt och att regeringen ska verka inom EU för att så ska ske. Regeringen föreslår att garantierna ska gälla t.o.m. den 31 januari 2002.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-12-04
Justering: 2001-12-06
Trycklov: 2001-12-06
Reservationer 4
Betänkande 2001/02:TU7

Ytterligare förlängd tid för statliga försäkringsgarantier åt flygbolag (TU7)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen förlänger regeringens möjlighet att utfärda garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen fr.o.m. den 24 november och tills vidare. Det är tredje gången riksdagen behandlar frågan om statliga försäkringsgarantier (se även 2001/2002:TU5, 2001/2002:TU6). Bakgrunden är att försäkringsbolagen har sänkt försäkringsskyddet för flygbolag och flygplatser vid krigshandlingar och terrorism. Riksdagen föreslås göra ett tillkännagivande om att garantierna ska gälla tills vidare, att de ska avvecklas så snart som möjligt och att regeringen ska verka inom EU för att så ska ske. Regeringen föreslår att garantierna ska gälla t.o.m. den 31 januari 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-13
4

Beslut

Beslut: 2001-12-14
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet inom flygbranschen Riksdagen a) bemyndigar regeringen att fr.o.m. den 24 november 2001 och tills vidare mot en riskavspeglande avgift (inklusive administrativa kostnader) ikläda staten ekonomiska förpliktelser i form av garantier till försäkringsbolag för att återställa försäkringsskyddet till samma omfattning som tidigare vid skador för tredje man som följer av krig, terrorism och liknande för av Sverige licensierade flygbolag och för flygplatser och vissa s.k. handlingagenter, b) tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet inom flygbranschen. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:66 och motion 2001/02:T65 samt avslår motionerna 2001/02:T63, 2001/02:T64, 2001/02:T66, 2001/02:T67 och 2001/02:T68.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200110
m17145
c16002
fp00142
kd39003
v00376
mp00160
-0200
Totalt176737228

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag