Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 2022

Beslut

Sänkt moms för reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder (SkU23)

Fler ska uppmuntras att laga och ändra redan tillverkade varor istället för att köpa nytt. Därför har regeringen föreslagit att momsen ska sänkas från 12 procent till 6 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Sänkt moms för reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder (SkU23)

Fler ska uppmuntras att laga och ändra redan tillverkade varor istället för att köpa nytt. Därför föreslår regeringen att momsen ska sänkas från 12 procent till 6 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.