Yttrande- och tryckfrihetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2000/01:KU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 januari 2001

Beslut

Motioner om yttrande- och tryckfrihetsfrågor (KU9)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1998, 1999 och 2000 om yttrande- och tryckfrihetsfrågor. Motionerna behandlar bl.a. yttrandefrihet, Internet, etableringsfrihet, hets mot homosexuella m.m., religionskränkningar, våldsskildringar, pornografi, jurysystemet samt nationell nyhetsbyrå.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2000-11-28
Justering: 2000-12-05
Trycklov: 2001-10-09
Betänkande 2000/01:KU9

Alla beredningar i utskottet

2000-11-28, 2000-11-14

Motioner om yttrande- och tryckfrihetsfrågor (KU9)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiderna 1998, 1999 och 2000 om yttrande- och tryckfrihetsfrågor. Motionerna behandlar bl.a. yttrandefrihet, Internet, etableringsfrihet, hets mot homosexuella m.m., religionskränkningar, våldsskildringar, pornografi, jurysystemet samt nationell nyhetsbyrå.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-01-24
4

Beslut

Beslut: 2001-01-24

Protokoll med beslut