Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2017

Beslut

Tidigarelagd åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn (SfU18)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att tidigarelägga åldersbedömningen i asylprocessen. Det innebär att Migrationsverket så tidigt som möjligt ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande asylsökande barns ålder. I samband med det ska den sökande erbjudas genomgå en medicinsk åldersbedömning.

En tidigarelagd åldersbedömning ska endast göras i osäkra fall, då det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år. Det ska vara frivilligt för den asylsökande att medverka i den medicinska åldersbedömningen. Det tillfälliga beslutet om ålder ska också vara möjligt att överklaga.

De nya reglerna om tidigarelagd åldersbedömning gäller inte personer vars ansökningar om uppehållstillstånd som har registrerats före 1 februari 2017.

Ändringarna i lagen börjar gälla den 1 maj 2017. Riksdagen sa nej till alla inkomna motioner i samband med ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-14
Justering: 2017-03-28
Trycklov: 2017-03-31
Reservationer 12
Betänkande 2016/17:SfU18

Tidigarelagd åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn (SfU18)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att tidigarelägga åldersbedömningen i asylprocessen. Det innebär att Migrationsverket så tidigt som möjligt ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande asylsökande barns ålder. I samband med det ska den sökande erbjudas genomgå en medicinsk åldersbedömning.

En tidigarelagd åldersbedömning ska endast göras i osäkra fall, då det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år. Det ska vara frivilligt för den asylsökande att medverka i den medicinska åldersbedömningen. Det tillfälliga beslutet om ålder ska också vara möjligt att överklaga.

De nya reglerna om tidigarelagd åldersbedömning kommer inte gälla personer vars ansökningar om uppehållstillstånd som har registrerats före 1 februari 2017.

Ändringarna i lagen ska börja gälla den 1 maj 2017. Socialförsäkringsutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till alla inkomna motioner i samband med ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-04
Debatt i kammaren: 2017-04-05
4

Beslut

Beslut: 2017-04-05
6 förslagspunkter, 1 acklamation, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1025 av Katarina Brännström (M),

2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10,

2016/17:1979 av Staffan Danielsson (C),

2016/17:2038 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD),

2016/17:2325 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 3,

2016/17:2341 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2598 av Anders Forsberg (SD),

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 6,

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 7-10,

2016/17:3384 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5,

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 15 och 16,

2016/17:3636 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1-6,

2016/17:3637 av Johanna Jönsson och Anders W Jonsson (båda C) yrkande 1,

2016/17:3639 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och 5-8,

2016/17:3640 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 2 och

2016/17:3641 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 0 74 10
SD 0 0 38 9
MP 21 0 1 3
C 0 0 19 3
V 0 19 0 2
L 0 0 17 2
KD 0 0 13 3
- 0 0 1 1
Totalt 121 19 163 46


2. Nekat samtycke till medicinsk åldersbedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2325 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2 och

2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 7 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 74 0 10
SD 0 39 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 190 114 0 45


3. Medicinsk åldersbedömning på begäran av en kommun

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:3641 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 8 (M, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 74 0 10
SD 39 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 213 91 0 45


4. Åldersbedömning före verkställighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3637 av Johanna Jönsson och Anders W Jonsson (båda C) yrkande 2 och

2016/17:3640 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 9 (C, V, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (C, V, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 10
SD 38 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 0 19 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 252 51 0 46


5. Övergångsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:3639 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 4 och

2016/17:3640 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 0 74 10
SD 0 39 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 1 0 12 3
- 0 1 0 1
Totalt 178 40 86 45


6. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:121.