Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om alkohol, narkotika, dopning och tobak (SoU10)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar exempelvis om ANDT-strategin, som har som mål att nå ett samhälle fritt från narkotika och doping och att minska de medicinska och sociala skadorna orsakade av alkohol. Andra motioner handlar om gårdsförsäljning av alkohol och förbud mot rökning på offentliga platser.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-04
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-15
Reservationer 13
Betänkande 2018/19:SoU10

Alla beredningar i utskottet

2019-04-04, 2019-03-14

Nej till motioner om alkohol, narkotika, dopning och tobak (SoU10)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar exempelvis om ANDT-strategin, som har som mål att nå ett samhälle fritt från narkotika och doping och att minska de medicinska och sociala skadorna orsakade av alkohol. Andra motioner handlar om gårdsförsäljning av alkohol och förbud mot rökning på offentliga platser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
4

Beslut

Beslut: 2019-05-07
17 förslagspunkter, 13 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. ANDT-strategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1279 av David Josefsson (M) yrkande 2 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 97.

Reservation 1 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 61 0 9
SD 0 59 0 3
C 27 0 0 4
V 25 1 0 2
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 171 141 0 37


2. Solidarisk och restriktiv alkoholpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 98.

Reservation 2 (SD, KD)

3. Förebyggande arbete inom narkotikapolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:347 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 2,

2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 101.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 0 59 0 3
C 0 0 27 4
V 26 0 0 2
KD 0 0 20 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 206 59 47 37


4. Detaljhandelsmonopolet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:330 av Markus Wiechel (SD),

2018/19:1408 av Lars Beckman (M),

2018/19:1458 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 10,

2018/19:2476 av Boriana Åberg (M) och

2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C) i denna del.

Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 59 0 0 3
C 0 27 0 4
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 285 27 0 37


5. Serveringstillstånd och serveringstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:513 av Joar Forssell (L) yrkandena 1-3,

2018/19:689 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD),

2018/19:1869 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:1894 av Lars Beckman (M) yrkandena 1 och 2.

6. Åldersgräns för köp av alkohol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2077 av Cecilie Tenfjord Toftby (M).

7. Alkoholreklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1145 av Elin Lundgren (S).

8. Gårdsförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1200 av Åsa Coenraads (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1264 av Margareta Cederfelt (M),

2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 15,

2018/19:1329 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M),

2018/19:1661 av Betty Malmberg (M),

2018/19:1676 av John Widegren (M),

2018/19:1736 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1740 av Edward Riedl (M),

2018/19:1818 av Jan Ericson (M) yrkande 2,

2018/19:1954 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M),

2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:2217 av Linda Ylivainio och Magnus Ek (båda C),

2018/19:2354 av Kerstin Lundgren (C) yrkandena 1-3,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 9,

2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C),

2018/19:2538 av Kristina Yngwe (C),

2018/19:2561 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C),

2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C) i denna del och

2018/19:2967 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) yrkande 1.

Reservation 7 (SD)

9. Sprututbyte, naloxon och injektionsrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2336 av Rasmus Ling (MP) och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 103.

Reservation 8 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 61 0 9
SD 59 0 0 3
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 231 81 0 37


10. Cannabis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 102.

Reservation 9 (KD)

11. Rökförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 2,

2018/19:1407 av Jonas Eriksson m.fl. (MP),

2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkande 2 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 99.

Reservation 10 (KD)

12. Tobaksförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 1,

2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkandena 1, 3 och 4 samt

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 100.

Reservation 11 (KD)

13. Neutrala förpackningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkande 5.

14. Ålderskontroller m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 3,

2018/19:544 av Christina Östberg (SD) och

2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkande 6.

Reservation 12 (SD)

15. Cigarettliknande godis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1140 av Hans Hoff (S).

16. Rökavvänjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2335 av Jonas Eriksson (MP) yrkandena 1 och 2.

17. Svenskt snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:194 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 13 (SD)