Allmänna helgdagar (förnyad behandling)

Konstitutionsutskottets bet 2016/17:KU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2017

Beslut

Veterandagen borde bli allmän flaggdag (KU29)

Veterandagen den 29 maj borde bli allmän flaggdag. Det anser riksdagen som riktar ett tillkännagivande till regeringen om det.

Den 29 maj varje år högtidlighålls veterandagen av Försvarsmakten med en ceremoni på Djurgården i Stockholm. Alltfler svenskar kan nu betraktas som veteraner, dels från den militära verksamheten i Sverige men också från internationella insatser i vår omvärld. Om veterandagen skulle bli en allmän flaggdag så skulle de som inte kan delta i statsceremonin kunna visa sin uppskattning för Sveriges veteraner.  Det skulle också öka kunskapen om veteranernas viktiga insatser i stort. Riksdagen anser därför att 29 maj bör bli allmän flaggdag.

Riksdagen sa nej till övriga motioner om allmänna helgdagar som behandlades samtidigt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall på motioner med tillkännagivande om veterandagen som allmän flaggdag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-04-20
Justering: 2017-04-25
Trycklov: 2017-04-26
Reservationer 4
bet 2016/17:KU29

Alla beredningar i utskottet

2017-04-20, 2017-04-18, 2017-04-04

Veterandagen borde bli allmän flaggdag (KU29)

Veterandagen den 29 maj borde bli allmän flaggdag. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om det.

Den 29 maj varje år högtidlighålls veterandagen av Försvarsmakten med en ceremoni på Djurgården i Stockholm. Alltfler svenskar kan nu betraktas som veteraner, dels från den militära verksamheten i Sverige men också från internationella insatser i vår omvärld. Om veterandagen skulle bli en allmän flaggdag så skulle de som inte kan delta i statsceremonin kunna visa sin uppskattning för Sveriges veteraner, enligt KU. Det skulle också öka kunskapen om veteranernas viktiga insatser i stort. Utskottet anser därför att 29 maj bör bli allmän flaggdag.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner om allmänna helgdagar som behandlades samtidigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-02
Debatt i kammaren: 2017-05-03
4

Beslut

Beslut: 2017-05-03
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Veterandagen som allmän flaggdag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att göra veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:15 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2015/16:535 av Erik Andersson och Maria Malmer Stenergard (båda M),

2016/17:1285 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2016/17:1918 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 12 och

2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 288 18 0 43


2. En riksflagga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2622 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD).

3. Flaggningstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2548 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 2.

4. EU-flaggan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2583 av Jeff Ahl (SD).

5. Nationella symboler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3113 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2016/17:2417 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 73 0 0 11
SD 0 43 0 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 262 43 0 44


6. Allmänna helgdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1476 av Robert Hannah (FP),

2016/17:1828 av Robert Hannah m.fl. (L) och

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 5.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 0 43 0 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 263 43 0 43


7. En nationell frigörelsedag för homosexuella

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1835 av Margareta Cederfelt (M).

8. En minnesdag tillägnad kommunismens offer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:45 av Björn Söder (SD).

Reservation 4 (SD)

9. Kebabpizzans dag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:339 av Robert Hannah (L).

10. Ett civilkuragepris

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2817 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2 och

2016/17:2261 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

11. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:109 av Edward Riedl (M),

2015/16:521 av Allan Widman (FP),

2015/16:1646 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (båda SD),

2015/16:2062 av Björn Söder (SD),

2015/16:2503 av Annicka Engblom (M),

2015/16:3067 av Mikael Jansson (SD),

2015/16:3113 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2016/17:44 av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD),

2016/17:1146 av Peter Jeppsson (S),

2016/17:1363 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (båda SD),

2016/17:2417 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3 och

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 15.