Allmänna kulturfrågor

Kulturutskottets bet 2018/19:KrU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om allmänna kulturfrågor (KrU12)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om allmänna kulturfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar exempelvis om kultursamsverkanmodellen, digital utveckling inom kulturområdet, internationellt samarbete och kultur på recept.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-02
Justering: 2019-05-07
Trycklov: 2019-05-09
Reservationer 8
bet 2018/19:KrU12

Alla beredningar i utskottet

2019-05-02, 2019-04-11

Nej till motioner om allmänna kulturfrågor (KrU12)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om allmänna kulturfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar exempelvis om kultursamsverkanmodellen, digital utveckling inom kulturområdet, internationellt samarbete och kultur på recept.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-13
Debatt i kammaren: 2019-05-14
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Former för styrning och finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkandena 2 och 4 samt

2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (M, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 63 0 7
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 14 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 240 77 0 32


2. Regional kulturverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 12,

2018/19:2196 av Carina Ödebrink (S),

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 8,

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 2 i denna del och

2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, L)

3. Digital utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 22 och

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkandena 1 och 3.

Reservation 3 (C)

4. Internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 3 och

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 4 (C, L)

5. Kultur i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkandena 2 i denna del och 6.

Reservation 5 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 0 29 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 288 29 0 32


6. Nordens hus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:653 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 6 (SD)

7. Kultur på recept

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1285 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD).

Reservation 7 (SD)

8. Kulturkanon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1647 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 20 1 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 255 62 0 32


9. Hyressättningsmodell för kulturinstitutionerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 14.

10. Kulturens roll i bildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkandena 9, 15 och 21.

11. De nationella minoriteternas kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 20.