Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar

Försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2009

Beslut

Starten för FRA:s signalspaning i kabeltrafik senareläggs (FöU11)

Riksdagen har beslutat att tidpunkten för FRA:s signalspaning i kabeltrafik ska skjutas upp två månader. Beslutet innebär att FRA ska få tillgång till trafiken från teleoperatörerna från den 1 december 2009 i stället för den 1 oktober 2009. Anledningen till senareläggningen är regeringens omfattande och noggranna beredning av det förslag till kompletteringar av signalspaningslagen som riksdagen har begärt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-02
Justering: 2009-04-16
Betänkande publicerat: 2009-04-17
Trycklov: 2009-04-17
Betänkande 2008/09:FöU11

Starten för FRA:s signalspaning i kabeltrafik senareläggs (FöU11)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen beslutar att skjuta upp tidpunkten för FRA:s signalspaning i kabeltrafik två månader. Förslaget innebär att FRA ska få tillgång till trafiken från teleoperatörerna från den 1 december 2009 i stället för den 1 oktober 2009.

Anledningen till senareläggningen är regeringens omfattande och noggranna beredning av det förslag till kompletteringar av signalspaningslagen som riksdagen har begärt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-07
4

Beslut

Beslut: 2009-05-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagen om elektronisk kommunikation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.