Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2013

Beslut

Riksdagen ändrade beslut om höjd skiktgräns för inkomstskatt (FiU16)

Riksdagen bestämde den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt till 420 800 kronor för 2014. Därmed sa riksdagen ja till finansutskottets förslag.

När riksdagen beslutade om budgetpropositionens utgiftsramar och inkomster för 2014 beslutade man också att höja gränsen för när statlig inkomstskatt ska tas ut, från en årsinkomst på 420 800 kronor till 435 900 kronor. Nu sänker riksdagen gränsen för statlig inkomstskatt till 420 800 kronor, samma gräns som före höjningen.

Konstitutionsutskottet har granskat finansutskottets förslag och anser inte att det strider mot riksdagsordningen (se konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU32).

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2013:000) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut. Beslutet fattades sedan frågan om ställande av proposition prövats av konstitutionsutskottet. (Protokoll 2013/14:40, Bet 2013/14:KU32)

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-28
Justering: 2013-12-03
Betänkande publicerat: 2013-12-03
Trycklov: 2013-12-03
Reservationer 1
Betänkande 2013/14:FiU16

Alla beredningar i utskottet

2013-11-28, 2013-11-21

Riksdagen ska ändra beslut om höjd skiktgräns för inkomstskatt (FiU16)

Finansutskottet föreslår att riksdagen ska bestämma den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt till 420 800 kronor för 2014.

När riksdagen beslutade om budgetpropositionens utgiftsramar och inkomster för 2014 beslutade man också att höja gränsen för när statlig inkomstskatt ska tas ut, från en årsinkomst på 420 800 kronor till 435 900 kronor. Finansutskottet vill nu att riksdagen sänker gränsen för statlig inkomstskatt till 420 800 kronor, samma gräns som före höjningen. Förslaget är ett utskottsinitiativ.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-04
4

Beslut

Beslut: 2013-12-11
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 11 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets i bilaga 1 framlagda förslag till lag om ändring i lagen (2013:000) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M09809
MP23002
FP02004
C02102
SD20000
V19000
KD01702
Totalt159156034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag