Arbetsmiljö och arbetstid

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2018

Beslut

Förebyggande arbetsmiljöarbete borde underlättas ytterligare (AU8)

Regeringen borde se till att Arbetsmiljöverket får bättre rutiner för att ta emot tips och anmälningar. Det anser riksdagen och uppmanade därför regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Riksdagen tycker också att det borde bli lättare för arbetsgivare i alla branscher att bedriva ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete. Regeringens arbetsmiljöstrategi bör därför i större utsträckning innehålla initiativ som underlättar ett sådant arbete. Riksdagen riktade därför ytterligare ett tillkännagivande till regeringen med denna uppmaning.

Riksdagen sa också nej till de övriga motionsförslagen om arbetsmiljö och arbetstid som behandlades samtidigt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion med tillkännagivanden om att regeringens arbetsmiljöstrategi i större utsträckning bör omfatta initiativ som underlättar för arbetsgivare i alla branscher att bedriva ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete och att regeringen bör vidta åtgärder så att Arbetsmiljöverket kan införa förbättrade rutiner för att ta emot tips och anmälningar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-27
Trycklov: 2018-02-28
Reservationer 11
Betänkande 2017/18:AU8

Förebyggande arbetsmiljöarbete borde underlättas ytterligare (AU8)

Regeringen borde se till att Arbetsmiljöverket får bättre rutiner för att ta emot tips och anmälningar. Det anser arbetsmarknadsutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Arbetsmarknadsutskottet tycker också att det borde bli lättare för arbetsgivare i alla branscher att bedriva ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete. Regeringens arbetsmiljöstrategi bör därför i större utsträckning innehålla initiativ som underlättar ett sådant arbete. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ytterligare ett tillkännagivande till regeringen med denna uppmaning.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till övriga motionsförslagen om arbetsmiljö och arbetstid som behandlades samtidigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-07
Debatt i kammaren: 2018-03-08
4

Beslut

Beslut: 2018-03-14
8 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Systematiskt arbetsmiljöarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2934 av Jan R Andersson (M) yrkande 2,

2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) yrkandena 8 och 9,

2017/18:3628 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12 och

2017/18:3835 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 0 41 4
MP 21 0 1 3
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 0 15 1
- 0 0 1 4
Totalt 227 16 58 48


2. Arbetsmiljöstrategin för det moderna arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringens arbetsmiljöstrategi i större utsträckning bör omfatta initiativ som underlättar för arbetsgivare i alla branscher att bedriva ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 10.

Reservation 4 (S, MP, V)

3. Arbetsmiljöverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3032 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 32,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 20 och

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 5 (C)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 41 0 0 4
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 0 15 1
- 1 0 0 4
Totalt 268 18 15 48


4. Tips och anmälningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör vidta åtgärder så att Arbetsmiljöverket kan införa förbättrade rutiner för att ta emot tips och anmälningar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 12.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 98 0 14
M 71 0 0 12
SD 41 0 0 4
MP 0 22 0 3
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 4
Totalt 163 138 0 48


5. Kränkande särbehandling i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2138 av Emanuel Öz (S) yrkandena 1-5 och 7,

2017/18:2235 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2017/18:2629 av Emanuel Öz (S) och

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 24.

Reservation 8 (V)

6. Företagshälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2678 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S) och

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 23.

Reservation 9 (V)

7. Preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 41 0 4
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 1 0 4
Totalt 259 42 0 48


8. Arbetstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:608 av Carina Ohlsson m.fl. (S) och

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 25 och 27-31.

Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 41 0 0 4
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 4
Totalt 283 18 0 48