Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2018

Beslut

Nej till motioner om arbetsrätt (AU9)

Riksdagen sa nej till motioner om arbetsrätt från allmänna motionstiden. Anledningarna är bland annat att gällande regler är tillräckliga eller att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om ett flexiblare regelverk, anställningsskydd och stridsåtgärder.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-04-17
Trycklov: 2018-04-20
Reservationer 24
Betänkande 2017/18:AU9

Nej till motioner om arbetsrätt (AU9)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om arbetsrätt från allmänna motionstiden. Anledningarna är bland annat att gällande regler är tillräckliga eller att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om ett flexiblare regelverk, anställningsskydd och stridsåtgärder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
14 förslagspunkter, 8 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 april 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Flexiblare regelverk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:758 av Jamal El-Haj (S),

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8,

2017/18:1630 av Johan Nissinen (SD),

2017/18:1893 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (båda M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2543 av Anette Åkesson (M),

2017/18:2988 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard (båda M) yrkande 2,

2017/18:3081 av Isabella Hökmark (M),

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 11 och 17,

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 5 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 33.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

2. Provanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3,

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14 och

2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 25.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 70 0 13
SD 34 0 0 8
MP 20 0 0 5
C 0 15 0 7
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 5 0 0 3
Totalt 172 117 0 60


3. Stärkt anställningsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:37 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:586 av Caroline Helmersson Olsson och Sara Karlsson (båda S),

2017/18:606 av Hillevi Larsson (S),

2017/18:782 av Teres Lindberg m.fl. (S),

2017/18:1088 av Teres Lindberg m.fl. (S),

2017/18:1364 av Paula Holmqvist m.fl. (S),

2017/18:1850 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:2028 av Maria Plass (M),

2017/18:2631 av Hillevi Larsson (S),

2017/18:2632 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S),

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 11, 12, 14 och 22 samt

2017/18:3628 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 13
SD 34 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 0 19 0 2
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 5 0 0 3
Totalt 271 19 0 59


4. Rätt till heltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1459 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S),

2017/18:2577 av Hanna Westerén (S),

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 26 och

2017/18:3522 av Roger Hedlund (SD).

Reservation 6 (V)

5. Turordningsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:384 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:2367 av Boriana Åberg (M),

2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 8,

2017/18:2833 av Anette Åkesson (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2988 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard (båda M) yrkande 1,

2017/18:3148 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M),

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15,

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 15,

2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 24 och

2017/18:3628 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)
Reservation 10 (L)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 0 70 13
SD 1 33 0 8
MP 21 0 0 4
C 14 1 0 7
V 1 0 18 2
L 0 0 17 2
KD 0 0 15 1
- 0 2 3 3
Totalt 131 36 123 59


6. Företrädesrätten till återanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2049 av Lena Asplund (M),

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 13 och 18 samt

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (V)

7. Uthyrning av arbetstagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2175 av Teres Lindberg m.fl. (S) och

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 16, 17, 19 och 20.

Reservation 14 (V)

8. Utökad rätt till ledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:793 av Sara Karlsson (S),

2017/18:927 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 14 och 16,

2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) yrkande 5,

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 14,

2017/18:3212 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 4,

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4,

2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12,

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 64 och

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 8 och 33.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (V)
Reservation 18 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 0 70 13
SD 0 34 0 8
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 0 0 19 2
L 17 0 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 5 0 3
Totalt 147 39 104 59


9. Stridsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2518 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2087 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2697 av Katarina Brännström (M) yrkandena 1 och 3,

2017/18:2735 av Jenny Petersson (M),

2017/18:2925 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3053 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 26 och

2017/18:3628 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 19 (KD)

10. Proportionalitetsprincip

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2021 av Said Abdu m.fl. (L),

2017/18:2697 av Katarina Brännström (M) yrkande 2,

2017/18:2917 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:3159 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 25,

2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 27 och

2017/18:3628 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 20 (M, KD)
Reservation 21 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 0 70 13
SD 34 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 19 0 0 2
L 0 15 1 3
KD 0 0 15 1
- 5 0 0 3
Totalt 188 15 86 60


11. Utstationering av arbetstagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1030 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 12,

2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 13 och 14,

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4,

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 26 och 27 samt

2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 22 och 23.

Reservation 22 (M, C, L, KD)
Reservation 23 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 69 0 14
SD 34 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 1 14 0 7
V 0 0 19 2
L 0 17 0 2
KD 0 14 1 1
- 5 0 0 3
Totalt 155 114 20 60


12. Entreprenörsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 13.

13. Sociala rättigheter i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 22,

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 och

2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 34.

Reservation 24 (V)

14. Registerutdrag i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2232 av Ingemar Nilsson (S).