Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor

Finansutskottets bet 2010/11:FiU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om banker, försäkringar och kreditupplysning (FiU31)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om banker, försäkringar och kreditupplysning. Motionerna handlar till exempel om kreditupplysningar och bluffakturor, betalningsanmärkningar, inkassobolagens verksamhet, rätten att öppna bankkonto, lokala sparbanker, lån utan ränta och europeiska bankkonton.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-01-20
Justering: 2011-02-08
Betänkande publicerat: 2011-02-21
Trycklov: 2011-02-21
Reservationer 4
bet 2010/11:FiU31

Nej till motioner om banker, försäkringar och kreditupplysning (FiU31)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om banker, försäkringar och kreditupplysning. Motionerna handlar till exempel om kreditupplysningar och bluffakturor, betalningsanmärkningar, inkassobolagens verksamhet, rätten att öppna bankkonto, lokala sparbanker, lån utan ränta och europeiska bankkonton.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-02
4

Beslut

Beslut: 2011-03-02
13 förslagspunkter, 11 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kreditupplysningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fi202, 2010/11:Fi206 och 2010/11:Fi229.

Reservation 1 (SD)

2. Gallring av betalningsanmärkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi205 yrkandena 2 och 3.

3. Tillgång till banktjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi210.

4. Lokala sparbanker m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi214 yrkandena 1-3.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M101006
MP22102
FP22002
C19004
SD19001
V01603
KD18001
Totalt30417028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Reformering av svenskt bankväsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi224 yrkande 1.

6. Lån utan ränta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi226.

7. Nivåer på räntor och avgifter vid indrivning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi228.

8. Åtgärder mot barnpornografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi257.

9. Minskad användning av kontanter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi261 yrkande 1.

10. Europeiska bankkonton

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi262.

11. Försäkringspremier och betalningsanmärkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi266.

Reservation 3 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010309
M101006
MP23002
FP22002
C20003
SD19001
V01603
KD18001
Totalt203119027

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Ekonomisk egenmakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi272.

13. Ensidig uppsägning av krediter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi246.

Reservation 4 (V)