Bättre uppföljning av läkemedel för djur

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2021

Beslut

Nya regler för läkemedel för djur (SoU7)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändrade bestämmelser för läkemedel för djur.

Förslagen syftar bland annat till att underlätta för Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, länsstyrelserna och Läkemedelsverket att utföra sina olika uppdrag rörande läkemedelsbehandling av djur, skydd av djurs och människors hälsa samt livsmedelssäkerhet.

Förslagen innebär bland annat att:

  • den som har ett vanligt apotek, öppenvårdsapotek, ska lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten om förskrivningar som gäller läkemedel för djur
  • regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas till E-hälsomyndigheten
  • Läkemedelsverket ska informeras om ett apotek inte lämnar uppgifter
  • tystnadsplikt ska gälla för personal på apotek.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-11-11, 2021-10-19

Nya regler för läkemedel för djur (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändrade bestämmelser för läkemedel för djur.

Förslagen syftar bland annat till att underlätta för Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, länsstyrelserna och Läkemedelsverket att utföra sina olika uppdrag rörande läkemedelsbehandling av djur, skydd av djurs och människors hälsa samt livsmedelssäkerhet.

Förslagen innebär bland annat att:

  • den som har ett vanligt apotek, öppenvårdsapotek, ska lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten om förskrivningar som gäller läkemedel för djur
  • regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas till E-hälsomyndigheten
  • Läkemedelsverket ska informeras om ett apotek inte lämnar uppgifter
  • tystnadsplikt ska gälla för personal på apotek.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.