Cykelfrågor

Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2020

Beslut

Nej till motioner om cykelfrågor (TU9)

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 som rör cykelfrågor. Motionerna handlar bland annat om infrastrukturåtgärder för ökad cykling, regler för elsparkcyklar och ändrade trafikregler för cykling.

Riksdagen sa nej till motionerna bland annat på grund av regeringens påbörjade nationella strategi för ökad och säker cykling, men också för att reglerna för cykling redan har börjat ses över och ändras.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-17
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-04-01
Reservationer 22
Betänkande 2019/20:TU9

Alla beredningar i utskottet

2020-03-17, 2020-02-18

Nej till motioner om cykelfrågor (TU9)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 som rör cykelfrågor. Motionerna handlar bland annat om infrastrukturåtgärder för ökad cykling, regler för elsparkcyklar och ändrade trafikregler för cykling.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna bland annat på grund av regeringens påbörjade nationella strategi för ökad och säker cykling, men också för att reglerna för cykling redan har börjat ses över och ändras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-21
Debatt i kammaren: 2020-04-22
4

Beslut

Beslut: 2020-04-22
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och insatser för ökad cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:184 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 2,

2019/20:1529 av Emma Berginger (MP) yrkande 2,

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 52 och

2019/20:3304 av Emma Berginger och Lorentz Tovatt (båda MP) yrkande 1.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 44 11 0 294


2. Infrastruktur för ökad cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:184 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkandena 1, 3-8 och 11,

2019/20:195 av Rickard Nordin (C) yrkande 1,

2019/20:397 av Per Lodenius (C),

2019/20:471 av Magnus Manhammar (S),

2019/20:868 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1530 av Emma Berginger och Lorentz Tovatt (båda MP) yrkandena 1-5,

2019/20:1741 av Alireza Akhondi m.fl. (C),

2019/20:1947 av Ulrika Jörgensen (M),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 51 och 53 i denna del,

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 17 i denna del,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 14 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 26.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 22 5 28 294


3. Underlättande av kombinerade resor med cykel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:184 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkandena 14 och 15,

2019/20:868 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 6 och

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 17 i denna del.

Reservation 7 (V)
Reservation 8 (L)

4. Utbildning och insatser för ökad cykling bland barn och vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:184 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 12,

2019/20:1531 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 1,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 67 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 27.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 3 10 294


5. Trafiksäkerhet och trafikregler för cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:120 av Jörgen Grubb (SD),

2019/20:184 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkandena 9 och 10.1,

2019/20:195 av Rickard Nordin (C) yrkandena 2 och 4,

2019/20:868 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4,

2019/20:1053 av Rikard Larsson (S),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 53 i denna del,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 66,

2019/20:3304 av Emma Berginger och Lorentz Tovatt (båda MP) yrkandena 2, 3, 6 och 7 samt

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 28.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V)
Reservation 14 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 10 18 294


6. Säkerhetsavstånd vid omkörning av cyklister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 69 och

2019/20:3304 av Emma Berginger och Lorentz Tovatt (båda MP) yrkande 5.

Reservation 15 (KD)

7. Cykelhjälmskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1135 av Yasmine Bladelius (S) och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 29.

Reservation 16 (SD)

8. Mobilförbud på cykel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2394 av Karin Enström (M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 30.

Reservation 17 (SD)

9. Färgsättningen av cykelbanor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:195 av Rickard Nordin (C) yrkande 3 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 31.

Reservation 18 (SD)

10. Elsparkcyklar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:184 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 16,

2019/20:293 av Robert Halef (KD) yrkandena 1-3,

2019/20:845 av Dag Larsson (S),

2019/20:868 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 11,

2019/20:1429 av Åsa Lindestam (S),

2019/20:1527 av Emma Berginger (MP) yrkandena 2-4,

2019/20:1778 av Alireza Akhondi m.fl. (C),

2019/20:2412 av Sofia Westergren (M),

2019/20:2483 av Hans Rothenberg (M),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 26,

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 18 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 32.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (V)
Reservation 22 (L)