Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2022

Beslut

Uppmaningar till regeringen om djurskydd (MJU22)

Riksdagen beslutade att rikta fem uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som rör

  • veterinärers möjligheter att anmäla när de misstänker illegal införsel av hundar och andra sällskapsdjur
  • Tullverkets möjligheter att stoppa fordon för att söka efter hundar
  • insatser mot organiserad smuggling av sällskapsdjur
  • ett globalt avtal om användning av antibiotika
  • hur förbudet mot att kupera svansar efterlevs.

Riksdagen beslutade om dessa tillkännagivanden i samband med behandlingen av cirka 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om djurskydd. Riksdagen sa nej till de övriga motionsförslagen, framför allt med hänvisning till att vissa åtgärder redan vidtagits och att arbete pågår med en del av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:3047 yrkande 2 och 2021/22:3650 yrkande 37 ett tillkännagivande till regeringen om veterinärers möjligheter att anmäla misstanke om illegal införsel. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:2299 och 2021/22:3430 yrkande 8 ett tillkännagivande till regeringen om Tullverkets möjligheter att stoppa fordon för att söka efter hundar. Utskottet föreslår med bifall till motion 2021/22:3650 yrkande 36 ett tillkännagivande till regeringen om insatser mot organiserad smuggling av sällskapsdjur. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:3650 yrkande 26 och 2021/22:4061 yrkande 3 ett tillkännagivande till regeringen om ett globalt avtal om antibiotikaanvändning. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:3430 yrkandena 6 och 19, 2021/22:3880 yrkande 58 i denna del och 2021/22:4061 yrkande 12 i denna del ett tillkännagivande till regeringen om efterlevnad av förbud mot svanskupering. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-17, 2022-04-07

Uppmaningar till regeringen om djurskydd (MJU22)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen riktar fem uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som rör

  • veterinärers möjligheter att anmäla när de misstänker illegal införsel av hundar och andra sällskapsdjur
  • Tullverkets möjligheter att stoppa fordon för att söka efter hundar
  • insatser mot organiserad smuggling av sällskapsdjur
  • ett globalt avtal om användning av antibiotika
  • hur förbudet mot att kupera svansar efterlevs.

Utskottet föreslår dessa tillkännagivanden i samband med utskottets behandling av cirka 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om djurskydd. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till de övriga motionsförslagen, framför allt med hänvisning till att vissa åtgärder redan vidtagits och att arbete pågår med en del av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.