Egenskapskrav på byggnader

BoUs betänkande 2000/01:BoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2001

Beslut

Motioner om egenskapskrav på byggnader (BoU8)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000/01 om de krav som bör ställas på byggnaders egenskaper och i samband med byggande. Det gäller frågor om ett miljöanpassat byggande och boende, energianvändningen i bostäder, regler för äldreboende och barnsäkerhet i bostäder samt krav på obligatorisk användning av brandvarnare respektive jordfelsbrytare.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-03-13
Justering: 2001-04-05
Trycklov: 2001-10-11
Betänkande 2000/01:BoU8

Motioner om egenskapskrav på byggnader (BoU8)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2000/01 om de krav som bör ställas på byggnaders egenskaper och i samband med byggande. Det gäller frågor om ett miljöanpassat byggande och boende, energianvändningen i bostäder, regler för äldreboende och barnsäkerhet i bostäder samt krav på obligatorisk användning av brandvarnare respektive jordfelsbrytare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-04-25
4

Beslut

Beslut: 2001-04-25

Protokoll med beslut