Ekonomisk familjepolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om ekonomisk familjepolitik (SfU21)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om ekonomisk familjepolitik. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

De cirka 60 motionerna handlar bland annat om barnbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd och bostadsbidrag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-04-09
Trycklov: 2019-04-30
Reservationer 16
Betänkande 2018/19:SfU21

Nej till motioner om ekonomisk familjepolitik (SfU21)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om ekonomisk familjepolitik. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

De cirka 60 motionerna handlar bland annat om barnbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd och bostadsbidrag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-06
Debatt i kammaren: 2019-05-07
4

Beslut

Beslut: 2019-05-08
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänt om ekonomisk familjepolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:510 av Joar Forssell (L),

2018/19:624 av Yasmine Larsson (S),

2018/19:703 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 6,

2018/19:2587 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L),

2018/19:2760 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 10,

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 11 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 1-4 och 10.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 0 64 6
SD 0 0 56 6
C 0 28 0 3
V 25 0 0 3
KD 0 0 20 2
L 0 0 16 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 128 28 156 37


2. Reserverade dagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:84 av Alexander Christiansson (SD),

2018/19:572 av Patrick Reslow (SD),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 5 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 6 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 0 56 0 6
C 28 0 0 3
V 25 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 16 0 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 237 76 0 36


3. Barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:90 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD),

2018/19:512 av Joar Forssell (L),

2018/19:1450 av Magdalena Schröder (M),

2018/19:1836 av Jan Ericson (M) och

2018/19:2343 av Magnus Ek (C).

4. Föräldraförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:92 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD),

2018/19:300 av Angelica Lundberg (SD),

2018/19:468 av Gulan Avci (L),

2018/19:1135 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S),

2018/19:1209 av Lars Beckman (M),

2018/19:1485 av Sofia Nilsson (C),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 3 och 9,

2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 3 och 9,

2018/19:2513 av Rickard Nordin (C),

2018/19:2517 av Rickard Nordin (C),

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 8,

2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 12,

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 28 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 5, 7, 9, 11 och 16.

Reservation 7 (M, C)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 64 0 6
SD 0 0 56 6
C 0 28 0 3
V 25 0 0 3
KD 0 0 20 2
L 16 0 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 145 92 76 36


5. Underhållsstöd och bostadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 19,

2018/19:1136 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 12,

2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 12,

2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11,

2018/19:2759 av Johan Forssell m.fl. (M),

2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 9,

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 42,

2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 17 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 41, 43 och 46.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (KD)
Reservation 14 (L)

6. Övriga förmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1829 av Jan Ericson (M),

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4 och

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 45.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (L)