En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 september 2012

Beslut

Regler för sprutor och kanyler EU-anpassas (SoU24)

Reglerna för införsel och handel med sprutor och kanyler EU-anpassas. Genom den nya lagen försvinner kravet på tillstånd för införsel och handel med produkterna. I stället införs krav på anmälan för försäljning inom Sverige. Detta innebär att kravet på tillstånd upphävs för personer som använder produkterna i sin yrkesutövning. När det gäller privatinförsel ska den vara tillåten endast om den sker för eget eller för en familjemedlems medicinska bruk eller annat lovligt ändamål. Lagen börjar gälla den 1 november 2012.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Regler för sprutor och kanyler EU-anpassas (SoU24)

Reglerna för införsel och handel med sprutor och kanyler EU-anpassas. Genom den nya lagen försvinner kravet på tillstånd för införsel och handel med produkterna. I stället införs krav på anmälan för försäljning inom Sverige. Detta innebär att kravet på tillstånd upphävs för personer som använder produkterna i sin yrkesutövning. När det gäller privatinförsel ska den vara tillåten endast om den sker för eget eller för en familjemedlems medicinska bruk eller annat lovligt ändamål. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med den ändringen att lagen ska börja gälla den 1 november 2012 i stället för den 1 juli 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.