En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället

Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 november 2018

Beslut

Skrivelse om politik för civilsamhället har granskats (KrU3)

Riksdagen har granskat en skrivelse om regeringens politik för långsiktighet och oberoende för det civila samhället.

Skrivelsen beskriver regeringens politik under mandatperioden 2014-2018 för mer långsiktiga och stabila villkor för det civila samhället. Bland annat har regeringen infört nya metoder och strukturer för att stärka dialogen mellan regeringen och det civila samhället.

Riksdagen ser positivt på regeringens åtgärder och lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Riksdagen säger samtidigt nej till 13 förslag i en följdmotion.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Skrivelse om politik för civilsamhället har granskats (KrU3)

Kulturutskottet har granskat en skrivelse om regeringens politik för långsiktighet och oberoende för det civila samhället. Det civila samhället har enligt regeringen en central betydelse för demokratin och fyller flera samhällsnyttiga viktiga funktioner och bidrar även till gemenskap mellan människor.

Skrivelsen beskriver regeringens politik under mandatperioden 2014-2018 för mer långsiktiga och stabila villkor för det civila samhället. Bland annat har regeringen infört nya metoder och strukturer för att stärka dialogen mellan regeringen och det civila samhället.

Kulturutskottet ser positivt på regeringens åtgärder och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till 13 förslag i en följdmotion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.