En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2017

Beslut

Frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter bör utredas mer (KU6)

Regeringen har föreslagit att en institution för mänskliga rättigheter bör inrättas i Sverige och att riksdagen bör vara huvudman för en sådan institution.

Riksdagen anser att det finns skäl som talar mot att en svensk institution för mänskliga rättigheter ska placeras hos riksdagen och att andra alternativ inte är tillräckligt utredda. I ett tillkännagivande uppmanar riksdagen därför regeringen att utreda frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige igen, med utgångspunkten att den inte ska placeras under riksdagen.

Riksdagens tillkännagivande gjordes när riksdagen behandlade en skrivelse från regeringen om en strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen skyndsamt på nytt ska låta utreda frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter. Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-21
Justering: 2017-11-30
Trycklov: 2017-11-30
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:KU6

Alla beredningar i utskottet

2017-11-21, 2017-11-14, 2017-11-09, 2017-10-19, 2017-09-21, 2017-09-14, 2017-06-20, 2017-06-13, 2017-05-16, 2017-02-23, 2017-01-31, 2017-01-24, 2017-01-12, 2016-12-15, 2016-12-06, 2016-11-24

Frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter bör utredas mer (KU6)

Regeringen har föreslagit att en institution för mänskliga rättigheter bör inrättas i Sverige och att riksdagen bör vara huvudman för en sådan institution.

Konstitutionsutskottet anser att det finns skäl som talar mot att en svensk institution för mänskliga rättigheter placeras hos riksdagen och att andra alternativ inte är tillräckligt utredda. Ett enigt utskott vill därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att utreda frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige igen, med utgångspunkten att den inte ska placeras under riksdagen.

Konstitutionsutskottets tillkännagivande gjordes när utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om en strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-05
Debatt i kammaren: 2017-12-06
4

Beslut

Beslut: 2017-12-07
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:91 av Caroline Szyber (KD) yrkande 1 och

lägger skrivelse 2016/17:29 till handlingarna.

2. En nationell institution för mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som anförs av utskottet om att regeringen skyndsamt på nytt ska låta utreda frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:1494 av Désirée Pethrus (KD),

2015/16:2502 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:2788 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 5,

2016/17:3470 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 4,

2016/17:3515 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 1 och

2016/17:3516 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD).

3. Mänskliga rättigheter i vissa av högskolans yrkesutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3515 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 1 (V)

4. ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2,

2016/17:3515 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 3,

2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 2 och

2017/18:2967 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 9
SD 39 0 0 7
MP 21 1 0 2
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 3
Totalt 284 19 0 46