Energipolitik

Näringsutskottets betänkande 2019/20:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2020

Beslut

Regeringen behöver värna småskalig vattenkraft (NU14)

Den småskaliga vattenkraften är viktig för Sveriges förnybara elförsörjning. Därför bör regeringens fortsatta arbete på området inriktas på att värna den småskaliga produktionen. Minskat regelkrångel, respekt för äganderätten och effektiva miljöåtgärder till rimliga kostnader behöver vara vägledande för det arbetet. Det tycker riksdagen som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade cirka 90 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om energipolitik. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till två motionsyrkanden om inriktningen för det fortsatta arbetet med att reformera vattenlagstiftningen och vattenförvaltningen i syfte att värna den småskaliga vattenkraften. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-04-16
Trycklov: 2020-04-17
Reservationer 25
Betänkande 2019/20:NU14

Regeringen behöver värna småskalig vattenkraft (NU14)

Den småskaliga vattenkraften är viktig för Sveriges förnybara elförsörjning. Därför bör regeringens fortsatta arbete på området inriktas på att värna den småskaliga produktionen. Minskat regelkrångel, respekt för äganderätten och effektiva miljöåtgärder till rimliga kostnader behöver vara vägledande för det arbetet. Det tycker näringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade cirka 90 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om energipolitik. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-21
Debatt i kammaren: 2020-04-22
4

Beslut

Beslut: 2020-04-22
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål om en fossilfri elproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:389 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:1802 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 1,

2019/20:2363 av Mikael Damsgaard och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 1,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 35 i denna del,

2019/20:2670 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 15 och

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 15 och 16.

Reservation 1 (M, SD, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 28 27 0 294


2. En ny energikommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:389 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 35,

2019/20:2670 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1 och

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 17.

Reservation 2 (M, SD, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 28 27 0 294


3. Vissa övriga frågor om energipolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:366 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:372 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:386 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:389 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3,

2019/20:595 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 18,

2019/20:1381 av Hanna Westerén m.fl. (S),

2019/20:1417 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S),

2019/20:1890 av Lars Beckman (M),

2019/20:2267 av Hans Ekström m.fl. (S),

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 35 i denna del och 39,

2019/20:2711 av Lars Püss m.fl. (M),

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 3, 6 och 12,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 9, 28, 32, 35 och 37 i denna del,

2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 21 och

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 14 och 21.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (KD)
Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 23 10 22 294


4. Kärnkraftens roll i det svenska energisystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:549 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2019/20:1319 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1468 av Annicka Engblom (M),

2019/20:1802 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 2,

2019/20:2363 av Mikael Damsgaard och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 4,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 32,

2019/20:2670 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 3-5,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 18,

2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 8 och 10 samt

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 18, 19 och 23.

Reservation 8 (M, SD, KD, L)

5. Vissa övriga frågor om kärnkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:389 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 7 och 11,

2019/20:1296 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M),

2019/20:2363 av Mikael Damsgaard och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 3 och

2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)

6. Småskalig vattenkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om inriktningen för det fortsatta arbetet med att reformera vattenlagstiftningen och vattenförvaltningen i syfte att värna den småskaliga vattenkraften, och tillkännager detta för regeringen. 
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 40 och

2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 11 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 32 23 0 294


7. Övrigt om vattenkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:389 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 4-6 och

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 24.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (L)

8. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:389 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 12,

2019/20:2168 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 37 i denna del.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)

9. Solenergi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:389 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 19 och 20,

2019/20:488 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C) yrkandena 1-3 och

2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (KD)

10. Energieffektivisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:389 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 30,

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 45 och

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 25.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (L)

11. Energigaser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:389 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 21, 25, 26 och 31,

2019/20:596 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 8,

2019/20:1307 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (SD)

12. Kraftvärme, fjärrvärme och restvärme

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1145 av Lars Beckman (M) yrkande 2,

2019/20:1575 av Jan R Andersson (M) och

2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 22 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 24 0 294


13. Geoenergi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 23 (KD)

14. Energiforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:595 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 25,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 33,

2019/20:2670 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 17,

2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 11 och

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 26.

Reservation 24 (SD)

15. Vissa övriga energipolitiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:389 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 27 och 28,

2019/20:2140 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S) och

2019/20:2614 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 25 (SD)