Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet

LUs betänkande 2005/06:LU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2006

Beslut

Nya regler för ersättning till ledare i näringslivet (LU31)

Reglerna om ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet ändras den den 1 juli 2006. Bolagsstämman eller motsvarande organ ska alltid bestämma arvode och annan ersättning som gäller styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Bolagsstämman i ett aktiemarknadsbolag ska besluta om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Revisorerna ska granska att riktlinjerna följs. Skyldigheten för publika aktiebolag och finansiella företag att i årsredovisningen lämna uppgifter om bland annat löner till ledande befattningshavare utvidgas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till av utskottet framlagda lagförslag (initiativärenden). Bifall till propositionerna 2005/06:97 i denna del och 2005/06:150 i denna del. Delvis bifall till propositionerna 2005/06:140 i denna del, 2005/06:186 och 2005/06:196 i denna del. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2006-05-02, 2006-05-04

Nya regler för ersättning till ledare i näringslivet (LU31)

Reglerna om ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet ändras den den 1 juli 2006. Bolagsstämman eller motsvarande organ ska alltid bestämma arvode och annan ersättning som gäller styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Bolagsstämman i ett aktiemarknadsbolag ska besluta om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Revisorerna ska granska att riktlinjerna följs. Skyldigheten för publika aktiebolag och finansiella företag att i årsredovisningen lämna uppgifter om bland annat löner till ledande befattningshavare utvidgas. Lagutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med några lagtekniska justeringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.