Ett medborgarskap som grundas på samhörighet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2014

Beslut

Ett medborgarskap grundat på samhörighet (SfU17)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i lagen om svenskt medborgarskap. Beslutet innebär att en portalparagraf införs i medborgarskapslagen om medborgarskapets betydelse för att lyfta fram och stärka medborgarskapets symboliska innebörd.

Lagändringarna innebär också följande:

  • Alla kommuner ska vara skyldiga att anordna ceremonier för nya svenska medborgare för att högtidlighålla att dessa har fått svenskt medborgarskap.
  • Reglerna om förvärv av svenskt medborgarskap i samband med födelse ändras så att kvinnor och män likställs när det gäller möjligheten att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn. Detta innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födseln om en av föräldrarna är det.
  • De som har förlorat sitt svenska medborgarskap till följd av ett tidigare förbud mot dubbelt medborgarskap får möjlighet att återfå detta genom en anmälan.

Ändringarna börjar att gälla den 1 april 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-10
Justering: 2014-05-06
Betänkande publicerat: 2014-05-23
Trycklov: 2014-05-20
Reservationer 5
Betänkande 2013/14:SfU17

Ett medborgarskap grundat på samhörighet (SfU17)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i lagen om svenskt medborgarskap. Lagförslaget innebär att en portalparagraf införs i medborgarskapslagen om medborgarskapets betydelse för att lyfta fram och stärka medborgarskapets symboliska innebörd.

Förslaget innebär också följande:

  • Alla kommuner ska vara skyldiga att anordna ceremonier för nya svenska medborgare för att högtidlighålla att dessa har fått svenskt medborgarskap.
  • Reglerna om förvärv av svenskt medborgarskap i samband med födelse ändras så att kvinnor och män likställs när det gäller möjligheten att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn. Detta innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födseln om en av föräldrarna är det.
  • De som har förlorat sitt svenska medborgarskap till följd av ett tidigare förbud mot dubbelt medborgarskap får möjlighet att återfå detta genom en anmälan.

Ändringarna föreslås att börja gälla den 1 april 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-05-27
Debatt i kammaren: 2014-05-28
4

Beslut

Beslut: 2014-05-28
6 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Medborgarskap genom anmälan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap i de delar det avser 6 och 8 §§.

Reservation 1 (SD)

1. Medborgarskap genom anmälan

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap i de delar det avser 6 och 8 §§.Reservation 1 (SD)

2. Lagförslaget i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.


Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)

2. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.

Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M98009
MP02104
FP19014
C17006
SD00182
V17002
KD18001
Totalt266211943

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Övriga medborgarskapsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M98009
MP02104
FP20004
C16016
SD00182
V01801
KD18001
Totalt249391942

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Övriga medborgarskapsfrågor

Utskottets förslag:

Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (SD)