Fastighetsrätt

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2020

Beslut

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU13)

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om fastighetsrätt. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om andelstal i vägsamfälligheter, finansiering av och tillgång till geodata samt översyn av Lantmäteriet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-16
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-27
Reservationer 4
Betänkande 2019/20:CU13

Alla beredningar i utskottet

2020-04-16, 2020-04-02

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU13)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om fastighetsrätt. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om andelstal i vägsamfälligheter, finansiering av och tillgång till geodata samt översyn av Lantmäteriet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-05
Debatt i kammaren: 2020-05-06
4

Beslut

Beslut: 2020-05-06
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Andelstal i vägsamfälligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:863 av Lars Beckman (M),

2019/20:908 av Mikael Larsson och Per Schöldberg (båda C),

2019/20:1791 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) yrkande 1,

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 24,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 29 och

2019/20:3344 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1.

Reservation 1 (KD)

2. Finansiering av och tillgång till geodata

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 36 och

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 25 och 26.

Reservation 2 (SD, KD)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 39 13 3 294


3. Översyn av Lantmäteriet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1261 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S) yrkande 2,

2019/20:1566 av Jan R Andersson (M),

2019/20:1834 av Anders Åkesson m.fl. (C),

2019/20:2548 av Kristina Yngwe (C),

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 23,

2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 6 och 7 samt

2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 47.

Reservation 4 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 36 19 0 294


4. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:292 av Robert Halef (KD),

2019/20:442 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkande 4,

2019/20:477 av Heléne Björklund och Per-Arne Håkansson (båda S),

2019/20:493 av Anders Åkesson m.fl. (C),

2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 29,

2019/20:611 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 17 och 18,

2019/20:1005 av Helén Pettersson (S),

2019/20:1286 av Magdalena Schröder (M),

2019/20:1604 av Alireza Akhondi (C),

2019/20:1621 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,

2019/20:1770 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2019/20:1848 av Lawen Redar (S),

2019/20:2070 av Mathias Tegnér (S),

2019/20:2283 av John Widegren och Åsa Coenraads (båda M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2368 av Lars Beckman (M),

2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 11,

2019/20:2714 av Sten Bergheden (M),

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 34 och 35,

2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 35,

2019/20:2978 av Edward Riedl (M),

2019/20:3156 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-7,

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 17,

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 7 och

2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 34.