Folkbildning och spelfrågor

Kulturutskottets betänkande 2021/22:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2022

Beslut

Nej till motioner om folkbildning och spelfrågor (KrU5)

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner om folkbildning och spelfrågor från den allmänna motionstiden 2021. Anledningen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om vikten av folkbildning, demokrativillkor, auktoriserade tolkar, marknadsföring av spel, det frivilliga självavstängningsregistret Spelpaus, olicensierat spel, matchfixning, lootlådor och e-sport.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-22, 2022-03-15, 2022-03-29

Nej till motioner om folkbildning och spelfrågor (KrU5)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 100 förslag i motioner om folkbildning och spelfrågor från den allmänna motionstiden 2021. Anledningen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om vikten av folkbildning, demokrativillkor, auktoriserade tolkar, marknadsföring av spel, det frivilliga självavstängningsregistret Spelpaus, olicensierat spel, matchfixning, lootlådor och e-sport.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.