Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Skatteutskottets bet 2012/13:SkU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2013

Beslut

Torghandlare måste ha kassaregister (SkU32)

Kravet på kassaregister ska från den 1 januari 2014 även gälla torg- och marknadshandlare. Samtidigt får Skatteverket större möjlighet att i enskilda fall ge undantag från olika skyldigheter som gäller kassaregister.

Det innebär bland annat att berörda företag måste ha godkända kassaregister och kontrollenheter. I vissa fall kan en handlare undantas från hela kravet på kassaregister och i andra fall kan undantaget gälla en viss skyldighet, som till exempel att erbjuda kvitton.

Kravet på kassaregister gäller enbart företag med fast driftställe i Sverige. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om att regeringen bör återkomma med ett lagförslag där samma krav på kassaregister gäller oavsett om ett företag har fast driftställe i Sverige eller inte.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservation 2 under punkt 2, i övrigt bifölls utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-25
Justering: 2013-05-02
Betänkande publicerat: 2013-05-08
Trycklov: 2013-05-08
Reservationer 3
bet 2012/13:SkU32

Torghandlare måste ha kassaregister (SkU32)

Kravet på kassaregister ska från den 1 januari 2014 även gälla torg- och marknadshandlare. Samtidigt ska Skatteverket få större möjlighet att i enskilda fall ge undantag från olika skyldigheter som gäller kassaregister.

Förslaget innebär bland annat att berörda företag måste ha godkända kassaregister och kontrollenheter. I vissa fall kan en handlare undantas från hela kravet på kassaregister och i andra fall kan undantaget gälla en viss skyldighet, som till exempel att erbjuda kvitton.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-22
4

Beslut

Beslut: 2013-05-23
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kassaregister i torg- och marknadshandeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 39 kap. 5 § regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:129 i denna del och avslår motion 2012/13:Sk13 yrkandena 1-3.

Reservation 1 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M970010
MP02005
FP20004
C19004
SD20000
V17002
KD17002
Totalt29020039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Utländska näringsidkare som saknar fast driftställe i Sverige

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk12 och 2012/13:Sk13 yrkande 4.

Reservation 2 (S, MP, V)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M970010
MP02005
FP21003
C19004
SD01910
V01702
KD17002
Totalt154156138

Beslut: Kammaren biföll reservation 2


3. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkt 1.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:129 i denna del.