Förbättrade möjligheter till bilstöd

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2020

Beslut

Förbättrade möjligheter till bilstöd (SoU17)

Regeringen har föreslagit förändringar i reglerna om så kallat bilstöd, det vill säga bidrag för att köpa eller anpassa ett fordon efter speciella behov som beror på en funktionsnedsättning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag

Förändringarna innebär att:

  • nivån höjs för två olika tilläggsbidrag
  • anpassningsbidrag kan beviljas även för anpassningar som gäller standardutrustning eller vanligt förekommande tilläggsutrustning
  • den som ansöker om anpassningsbidrag för en bil som är äldre än fyra år eller som har gått mer än 6 000 mil inte behöver ange särskilda skäl om en tidigare ansökan redan beviljats
  • bilen som ansökan gäller får vara maximalt 2 050 millimeter hög.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 oktober 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-04-28, 2020-05-14

Förbättrade möjligheter till bilstöd (SoU17)

Regeringen föreslår förändringar i reglerna om så kallat bilstöd, det vill säga bidrag för att köpa eller anpassa ett fordon efter speciella behov som beror på en funktionsnedsättning. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förändringarna innebär att:

  • nivån höjs för två olika tilläggsbidrag
  • anpassningsbidrag kan beviljas även för anpassningar som gäller standardutrustning eller vanligt förekommande tilläggsutrustning
  • den som ansöker om anpassningsbidrag för en bil som är äldre än fyra år eller som har gått mer än 6 000 mil inte behöver ange särskilda skäl om en tidigare ansökan redan beviljats
  • bilen som ansökan gäller får vara maximalt 2 050 millimeter hög.

De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 oktober 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.