Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen

Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2013

Beslut

Ja till finanspakten (FiU28)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna den så kallade finanspakten utan att reglerna blir bindande för Sverige. Syftet med finanspakten är att stärka de offentliga finanserna och samordningen av den ekonomiska politiken i euroområdet. För Sverige blir finanspaktens regler bindande endast om Sverige i framtiden inför euron som valuta eller förklarar att man tänker följa reglerna. Sverige får dock redan nu rätt att delta vid vissa eurotoppmöten som ska hållas enligt pakten.

Om reglerna i framtiden ska gälla Sverige vill riksdagen förvissa sig om att den får ta ställning till det. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och utskottets förslag om framtida bindning till fördragets regler. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2013-01-29, 2013-02-14

Ja till finanspakten (FiU28)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att godkänna den så kallade finanspakten utan att reglerna blir bindande för Sverige. Syftet med finanspakten är att stärka de offentliga finanserna och samordningen av den ekonomiska politiken i euroområdet. För Sverige blir finanspaktens regler bindande endast om Sverige i framtiden inför euron som valuta eller förklarar att man tänker följa reglerna. Sverige får dock redan nu rätt att delta vid vissa eurotoppmöten som ska hållas enligt pakten.

Om reglerna i framtiden ska gälla Sverige vill utskottet förvissa sig om att riksdagen får ta ställning till det. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.