Förenklade redovisningsregler, m.m.

LUs betänkande 2005/06:LU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2006

Beslut

Förenklade redovisningsregler (LU28)

Redovisningsreglerna för framför allt små och medelstora bokföringsskyldiga fysiska och juridiska personer blir enklare den 1 januari 2007. Det innebär bland annat att reglerna om löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och arkivering förenklas.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-06
Justering: 2006-05-18
Betänkande publicerat: 2006-05-22
Trycklov: 2006-05-22
Reservationer 3
Betänkande 2005/06:LU28

Förenklade redovisningsregler (LU28)

Redovisningsreglerna för framför allt små och medelstora bokföringsskyldiga fysiska och juridiska personer blir enklare den 1 januari 2007. Det innebär bland annat att reglerna om löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och arkivering förenklas. Lagutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-31
4

Beslut

Beslut: 2006-06-01
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 juni 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förenklade redovisningsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens i bilaga 3 samordnade förslag till
a) lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157),
b) lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar,
c) lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,
d) lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
e) lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
f) lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
g) lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
h) lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
i) lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
j) lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),
k) lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
l) lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,
m) lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:116.

2. Gränsvärden i årsredovisningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L10 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04708
c01804
fp038010
kd02607
v21007
mp13004
-2000
Totalt160129060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Fler undantag från redovisningskraven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L9 och 2005/06:L10 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

4. Uppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L11.

Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m44308
c18004
fp370011
kd02607
v20008
mp13004
-2000
Totalt25829062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag