Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem

Näringsutskottets betänkande 2012/13:NU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2013

Beslut

Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (NU6)

Regeringen har lämnat förslag till mål för forskning och innovation på energiområdet. Det innebär att forskningsinsatserna på energiområdet ska inriktas så att de kan bidra till att uppnå de uppställda energi- och klimatmålen, de energirelaterade miljöpolitiska målen och syftet med den långsiktiga energi- och klimatpolitiken.

Näringsutskottet anser att det är viktigt att energiforskningens mål knyts an till de mål för klimat- och energipolitiken som enligt riksdagsbeslut ska uppnås till 2020 och till regeringens långsiktiga prioriteringar och visioner för 2030 och 2050. Dessa visar vad som krävs för att Sverige ska kunna öka den ekologiska hållbarheten och försörjningstryggheten samtidigt som energipriserna hålls nere till nytta för företagens konkurrenskraft och hushållens energikostnader. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-12-04
Justering: 2013-02-12
Betänkande publicerat: 2013-02-13
Trycklov: 2013-02-12
Reservationer 5
Betänkande 2012/13:NU6

Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (NU6)

Regeringen har lämnat förslag till mål för forskning och innovation på energiområdet. Det innebär att forskningsinsatserna på energiområdet ska inriktas så att de kan bidra till att uppnå de uppställda energi- och klimatmålen, de energirelaterade miljöpolitiska målen och syftet med den långsiktiga energi- och klimatpolitiken.

Näringsutskottet anser att det är viktigt att energiforskningens mål knyts an till de mål för klimat- och energipolitiken som enligt riksdagsbeslut ska uppnås till 2020 och till regeringens långsiktiga prioriteringar och visioner för 2030 och 2050. Dessa visar vad som krävs för att Sverige ska kunna öka den ekologiska hållbarheten och försörjningstryggheten samtidigt som energipriserna hålls nere till nytta för företagens konkurrenskraft och hushållens energikostnader. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-02-20
4

Beslut

Beslut: 2013-02-20
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 februari 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för forskning och innovation på energiområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om
övergripande mål för forskning och innovation på energiområdet
och konkretisering av detta mål.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:21 punkterna 1 och 2.

Reservation 1 (MP, V)
Reservation 2 (S)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP00223
FP19005
C20003
SD19001
V00172
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1741013935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Energiforskningens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N7 av Lars Isovaara (SD),
2012/13:N8 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 4,
2012/13:N9 av Jennie Nilsson m.fl. (S),
2012/13:N293 av Jan R Andersson (M) och
2012/13:N347 av Henrik Ripa (M).

Reservation 3 (S, MP, V)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP02203
FP19005
C20003
SD00191
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1551401935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Kommersialisering av innovationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:N8 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 5 (V)