Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2017

Beslut

Nej till motioner om förskolan (UbU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om förskolan. Skälen var främst att arbete redan pågår inom området och att riksdagen anser att nuvarande regler är tillräckliga. Motionerna handlade bland annat om förskolans inriktning och kvalitet, organisatoriska frågor och erbjudande av förskola.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om förskolan (UbU14)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om förskolan. Skälen är främst att arbete redan pågår inom området och att utskottet bedömer att nuvarande regler är tillräckliga. Motionerna handlar bland annat om förskolans inriktning och kvalitet, organisatoriska frågor och erbjudande av förskola.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.