Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2007

Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2006

Beslut

Anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet (FöU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om försvar och beredskap mot sårbarhet. Beslutet innebär bland annat 2,1 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser under 2007, vilket är en ökning med 600 miljoner kronor jämfört med 2006. Riksdagen gav regeringen två uppdrag. Det första innebär att Försvarsmakten själv ska kunna bestämma var operativa enheten i Uppsala ska ligga i framtiden. Detta för att underlätta för Försvarsmakten att anpassa sin lednings- och stödverksamhet utifrån förändrade krav. Operativa enheten är en del av högkvarteret och leder svenska militära insatser. Det andra uppdraget handlar om de olika ledningssystem som Försvarsmakten utvecklar inom ramen för det som brukar kallas Nätverksbaserat försvar. Regeringen ska göra en fördjupad och samlad redovisning av arbetet med utvecklingen av de olika ledningssystem. Redovisningen ska tala om vilka insatsförband som ska använda systemen och hur mycket de kommer att kosta.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om lokalisering av Försvarsmaktens högkvarter.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-28
Justering: 2006-12-01
Betänkande publicerat: 2006-12-04
Trycklov: 2006-12-01
Reservationer 14
Betänkande 2006/07:FöU1

Anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet (FöU1)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om försvar och beredskap mot sårbarhet. Förslaget innebär bland annat 2,1 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser under 2007, vilket är en ökning med 600 miljoner kronor jämfört med 2006. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen två uppdrag. Det första innebär att Försvarsmakten själv ska kunna bestämma var operativa enheten i Uppsala ska ligga i framtiden. Detta för att underlätta för Försvarsmakten att anpassa sin lednings- och stödverksamhet utifrån förändrade krav. Operativa enheten är en del av högkvarteret och leder svenska militära insatser. Det andra uppdraget handlar om de olika ledningssystem som Försvarsmakten utvecklar inom ramen för det som brukar kallas Nätverksbaserat försvar. Regeringen ska göra en fördjupad och samlad redovisning av arbetet med utvecklingen av de olika ledningssystem. Redovisningen ska tala om vilka insatsförband som ska använda systemen och hur mycket de kommer att kosta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-11
4

Beslut

Beslut: 2006-12-13
20 förslagspunkter, 16 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utgifterna m.m. inom utgiftsområde 6 för budgetåret 2007

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2006/07:1 utgiftsområde 6 punkterna 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12-15 och 18 samt avslår motionerna 2006/07:Fö214 och 2006/07:Fö238 yrkandena 18 och 34.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s9431122
m870010
c26003
fp20008
kd19005
v20155
mp01603
Totalt248192656

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Bemyndigande i fråga om ramanslag 6:2 materiel och anläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2006/07:1 utgiftsområde 6 punkt 4 och avslår motion 2006/07:Fö238 yrkande 19 i denna del.

Reservation 2 (mp)

3. Anskaffning av viktigare materielprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2006/07:1 utgiftsområde 6 punkt 5 och avslår motion 2006/07:Fö238 yrkandena 19 i denna del och 20.

Reservation 3 (mp)

4. Bemyndigande i fråga om ramanslag 7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2006/07:1 utgiftsområde 6 punkt 8.

5. Bemyndigande i fråga om ramanslag 7:5 Krisberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2006/07:1 utgiftsområde 6 punkt 11.

6. Bemyndigande i fråga om ramanslag 34:1 Statens strålskyddsinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2006/07:1 utgiftsområde 6 punkt 16.

7. Bemyndigande i fråga om ramanslag 34:3 Statens kärnkraftsinspektion: Kärnsäkerhetsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2006/07:1 utgiftsområde 6 punkt 17.

8. Riksdagens finansmakt och besparingar inom staber och förvaltningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fö238 yrkandena 2, 8 och 9.

Reservation 4 (mp)

9. Dimensionering av Försvarsmakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fö238 yrkande 1.

Reservation 5 (mp)

10. Strategi för internationella insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fö238 yrkandena 4-7.

Reservation 6 (v, mp)

11. Insatsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2006/07:1 utgiftsområde 6 punkt 2 och avslår motion 2006/07:Fö238 yrkandena 10-16.

Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s9701221
m870010
c26003
fp20008
kd19005
v00184
mp01603
Totalt249163054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Flygstridskrafter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fö238 yrkande 17.

Reservation 8 (v, mp)

13. Materielförsörjningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fö238 yrkandena 21 och 23.

Reservation 9 (mp)

14. Marin nisch

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fö228.

15. Exportstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fö238 yrkande 22.

Reservation 10 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s10001020
m870010
c25004
fp20008
kd19005
v01804
mp01603
Totalt251341054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Personalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fö238 yrkande 31.

Reservation 11 (mp)

17. Frivilligorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fö238 yrkande 33.

Reservation 12 (mp)

18. Samverkan vid kris

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fö232 yrkandena 1-3.

Reservation 13 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1109020
m870010
c26003
fp20008
kd19005
v00184
mp10153
Totalt1541093353

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Krishantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fö238 yrkande 3.

Reservation 14 (mp)

20. Lokalisering av Försvarsmaktens högkvarter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: