Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2015/16:UFöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2015

Beslut

Militär utbildningsinsats i Irak förlängs (UFöU2)

Sverige ska även under 2016 delta i den militära utbildningsinsats som den internationella koalitionen mot Isil (Islamiska staten i Irak och Levanten) genomför i norra Irak. Den svenska styrkan på plats består av 35 personer som har som uppgift att vara rådgivare till och utbilda irakiska försvarsstyrkor. Syftet är att stärka det irakiska försvarets förmåga att stå emot Isils framryckning. Om det behövs kan styrkan utökas med ytterligare 85 personer för förstärknings- och evakueringsinsatser.

Riksdagen sa ja till att regeringen ställer en väpnad styrka på högst 120 personer till förfogande till den 31 december 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2015/16:1. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-12-03
Justering: 2015-12-08
Trycklov: 2015-12-09
Reservationer 7
Betänkande 2015/16:UFöU2

Alla beredningar i utskottet

2015-12-03, 2015-11-26, 2015-11-17

Militär utbildningsinsats i Irak förlängs (UFöU2)

Sverige ska även under 2016 delta i den militära utbildningsinsats som den internationella koalitionen mot Isil (Islamiska staten i Irak och Levanten) genomför i norra Irak. Den svenska styrkan på plats består av 35 personer som har som uppgift att vara rådgivare till och utbilda irakiska försvarsstyrkor. Syftet är att stärka det irakiska försvarets förmåga att stå emot Isils framryckning. Om det behövs kan styrkan utökas med ytterligare 85 personer för förstärknings- och evakueringsinsatser.

Sammansatta utrikes- och försvarsutskott föreslår att riksdagen godkänner att regeringen ställer en väpnad styrka på högst 120 personer till förfogande till den 31 december 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-14
Debatt i kammaren: 2015-12-15
4

Beslut

Beslut: 2015-12-16
7 förslagspunkter, 2 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 120 personer till förfogande till utgången av december månad 2016 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats som genomförs av koalitionen mot Isil i norra Irak.


2. Förankring av internationella insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3277 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3 och

2015/16:3278 av Karin Enström m.fl. (M, C) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 79 0 5
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 0 20 0 2
V 16 0 1 4
L 14 0 0 5
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 205 99 15 30


3. Insatsens långsiktighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3277 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2015/16:3276 av Allan Widman m.fl. (FP) i denna del.

Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 78 1 0 5
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 0 14 0 5
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 290 15 14 30


4. Förutsättningar och bedömningsunderlag för insatsen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

5. Inriktning och omfattning på koalitionens och Sveriges stödinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3277 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 4,

2015/16:3274 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5 samt

2015/16:3276 av Allan Widman m.fl. (FP) i denna del.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 79 0 0 5
SD 0 46 0 2
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 0 0 14 5
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 245 46 28 30


6. Försvarsbudgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3274 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 79 0 0 5
SD 0 46 0 2
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 13 0 1 5
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 271 46 1 31


7. Iraks konstitution, humanitära frågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3274 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 79 0 0 5
SD 0 46 0 2
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 272 46 0 31