Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2018/19:UFöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2018

Beslut

Insatsen i Afghanistan förlängs under 2019 (UFöU1)

Det svenska deltagandet i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats, RSM, i Afghanistan ska förlängas. Den svenska styrkan på plats ska bestå av högst 50 personer. Om situationen kräver ska det finnas möjlighet att tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer. Syftet är att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning och rådgivning för att stärka säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet.

Riksdagen sa ja till att Sverige fortsatt deltar i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan under 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-11-22
Justering: 2018-11-29
Trycklov: 2018-11-30
Reservationer 3
Betänkande 2018/19:UFöU1

Alla beredningar i utskottet

2018-11-22, 2018-11-15

Insatsen i Afghanistan förlängs under 2019 (UFöU1)

Det svenska deltagandet i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats, RSM, i Afghanistan ska förlängas. Den svenska styrkan på plats ska bestå av högst 50 personer. Om situationen kräver ska det finnas möjlighet att tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer. Syftet är att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning och rådgivning för att stärka säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att Sverige fortsatt deltar i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan under 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-04
Debatt i kammaren: 2018-12-05
4

Beslut

Beslut: 2018-12-05
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 december 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 200 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2019 för att på inbjudan från Afghanistans regering till Nato och berörda partnerländer delta i utbildnings- och rådgivningsinsatsen Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:5 och avslår motionerna

2018/19:240 av Björn Söder m.fl. (SD) och

2018/19:255 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 0 25 0 3
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 2
MP 14 0 0 2
Totalt 237 86 0 26


2. Mål och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:245 av Allan Widman m.fl. (L) och

2018/19:255 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 63 1 0 6
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 0 25 0 3
KD 20 0 0 2
L 0 0 18 2
MP 14 0 0 2
Totalt 280 26 18 25