Godkännande av tillfälliga ändringar i presstödet

Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Godkännande av tillfälliga ändringar i presstödet (KU13)

Regeringen har föreslagit tillfälliga ändringar i presstödet för att minska de ekonomiska konsekvenserna för medierna i samband med utbrottet av coronaviruset. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Beslutet innebär att riksdagen godkänner regeringens förslag om att beslutade driftsstöd till tidningsföretag för 2020 ska kunna betalas ut i förskott och att kravet på en dagstidning att ha viss andel eget redaktionellt innehåll slopas tillfälligt under en period under 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 9 och 10.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-05
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-08
Betänkande 2019/20:KU13

Godkännande av tillfälliga ändringar i presstödet (KU13)

Tillfälliga ändringar i presstödet föreslås för att minska de ekonomiska konsekvenserna för medierna i samband med utbrottet av coronaviruset. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär att riksdagen godkänner regeringens förslag om att beslutade driftsstöd till tidningsföretag för 2020 ska kunna betalas ut i förskott och att kravet på en dagstidning att ha viss andel eget redaktionellt innehåll slopas tillfälligt under en period under 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-12
Debatt i kammaren: 2020-05-13
4

Beslut

Beslut: 2020-05-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av tillfälliga ändringar i presstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om
a) förskottsutbetalning av beslutade driftsstöd till tidningsföretag för kalenderåret 2020 (avsnitt 6.1 i propositionen),  
b) att kravet på en dagstidning att ha en viss andel eget redaktionellt innehåll slopas tillfälligt under en period under 2020 (avsnitt 6.1 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:99 punkterna 9 och 10.